Alba

( 蘇格蘭 )

Context of 蘇格蘭

蘇格蘭(英語、低地蘇格蘭語:Scotland,/ˈskɒt.lənd/;蘇格蘭蓋爾語:Alba)為英國的構成國之一,位於大不列顛島北部,英格兰之北,被大西洋環繞包圍,東部濱臨北海,西南濱臨北海海峽和愛爾蘭海,由約790多個島嶼組成。以格子花紋、風笛音樂、畜牧業與威士忌而聞名。雖然外交、軍事、金融、總體經濟政策等事務上受英國政府及英國國會管轄,但蘇格蘭對於內部的立法、行政上,擁有高度自治,在英國内規模僅次於英格蘭。

More about 蘇格蘭

Currency:
Calling code:
+44
Internet domain:
.scot
Driving side:
Population:
5.313.600
区域:
78.782
km2

Phrasebook

你好
Halò
世界
Saoghal
你好世界
Hàlo a Shaoghail
谢谢
Tapadh leat
是的
Tha
Chan eil
你好吗?
Ciamar a tha thu?
好的,谢谢
Glè mhath, tapadh leat
多少钱?
Dè cho mòr 'sa tha e?
Neoni
Aon
Dhà

Where can you sleep near 蘇格蘭 ?

Booking.com

More images

6.422 visits today, 307 备份路径, 5.845 Points of interest, 186.280 visits in total.