ရွှေဆံတော်စေတီ (ပုဂံ)

( Shwesandaw Pagoda (Bagan) )

ﺍﺪﻧﺎﺳﻮﺷ ﻩﺪﮑﺘﺑ (ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ: ရွှေဆံတော် ဘုရား،

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Jasoneppink - CC BY 2.0
Statistics: Position
5361
Statistics: Rank
17357

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
7943852165736 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Shwesandaw Pagoda (Bagan) ?

Booking.com
541.940 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 307 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.