ထီးလိုမင်းလိုဘုရား

( Htilominlo Temple )

ﻮﻠﻨﯿﻣﻮﻠﯿﺘﻫ ﺪﺒﻌﻣ (ﻪﻣﺮﺑu200cﯼﺍ: ထီးလိုမင်းလိုဘုရား


ﻮﻠﻨﯿﻣﻮﻠﯿﺘﻫ ﺪﺒﻌﻣ (ﻪﻣﺮﺑu200cﯼﺍ: ထီးလိုမင်းလိုဘုရား


ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Vyacheslav Argenberg - CC BY 4.0
Statistics: Position
6679
Statistics: Rank
10210

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
9182453761913 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Htilominlo Temple ?

Booking.com
549.438 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 87 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.