Parque nacional Talampaya

( Parc Nacional de Talampaya )
Gino Lucas T. - CC BY-SA 2.5 Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert benontherun.com Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert benontherun.com Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert benontherun.com Rita Willaert Rita Willaert kvn.jns benontherun.com magical-world benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com Ostrosky Photos benontherun.com benontherun.com PabloBD benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com Archivo Murciélago Blanco benontherun.com magical-world NH53 benontherun.com benontherun.com benontherun.com magical-world benontherun.com NH53 benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com PabloBD benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com NH53 benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com PabloBD benontherun.com benontherun.com ..felicitas.. ActiveSteve benontherun.com benontherun.com benontherun.com NH53 benontherun.com benontherun.com benontherun.com NH53 NH53 ActiveSteve ActiveSteve PabloBD ActiveSteve ActiveSteve mockney_piers ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve abkfenris ActiveSteve ActiveSteve abkfenris abkfenris adrianmeasures abkfenris abkfenris abkfenris abkfenris abkfenris abkfenris Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert kvn.jns kvn.jns benontherun.com kvn.jns benontherun.com kvn.jns benontherun.com benontherun.com kvn.jns benontherun.com benontherun.com benontherun.com abkfenris magical-world magical-world benontherun.com benontherun.com benontherun.com NH53 NH53 benontherun.com benontherun.com ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve PabloBD ActiveSteve adrianmeasures ActiveSteve ActiveSteve PabloBD PabloBD abkfenris adrianmeasures ActiveSteve Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco ActiveSteve Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris abkfenris abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco abkfenris Gla* Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Gla* Rita Willaert MGPanoramico Rita Willaert Rita Willaert benontherun.com Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert Rita Willaert benontherun.com Rita Willaert Rita Willaert Gla* morrissey morrissey Gla* benontherun.com morrissey benontherun.com morrissey morrissey benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com kvn.jns benontherun.com benontherun.com kvn.jns benontherun.com morrissey benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com morrissey Ostrosky Photos benontherun.com benontherun.com Gla* benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com kvn.jns morrissey benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com MGPanoramico MGPanoramico benontherun.com benontherun.com benontherun.com morrissey benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com MGPanoramico benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com ArgentinaTurismo benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com MGPanoramico benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com PabloBD benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com ActiveSteve benontherun.com benontherun.com benontherun.com PabloBD benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com ActiveSteve benontherun.com benontherun.com marcosHB benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com marcosHB benontherun.com PabloBD benontherun.com ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve PabloBD ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve benontherun.com ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve MGPanoramico ActiveSteve MGPanoramico ActiveSteve PabloBD ActiveSteve ActiveSteve ActiveSteve benontherun.com ActiveSteve PabloBD ActiveSteve benontherun.com MGPanoramico ActiveSteve Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco ActiveSteve Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco Rita Willaert Gla* morrissey marcosHB morrissey morrissey benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com ArgentinaTurismo benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com benontherun.com ArgentinaTurismo benontherun.com benontherun.com i_gallagher benontherun.com PabloBD benontherun.com ActiveSteve Pablo Brud benontherun.com Pablo Brud ActiveSteve ActiveSteve benontherun.com Marisali ActiveSteve ActiveSteve Marisali Marisali ActiveSteve marcosHB i_gallagher Marisali felipelerena i_gallagher Archivo Murciélago Blanco Diagonal Uno Diagonal Uno Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena Archivo Murciélago Blanco Archivo Murciélago Blanco felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena felipelerena

El Parc Nacional de Talampaya és una reserva natural i un dels llocs Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO a l'Argentina. És al centre-oest de la província de la Rioja. El seu nom correspon a l'idioma kakan i significa: 'Riu sec del tala' (tala és el nom d'un arbre molt comú en gran part del Con Sud). Va ser creat el 1975 com a parc provincial amb l'objectiu de protegir importants jaciments arqueològics i paleontològics de la zona, i el 1997 va passar a dependre de l'Administració de Parcs Nacionals.

El parc ocupa 215.000 ha. El seu paisatge, de gran bellesa, i la flora i fauna són característics del bioma de la muntanya. És el resultat de moviments tectònics, els quals, durant mil·lennis, s'han sumat a l'erosió de l'aigua i el vent en un clima desèrtic, amb grans amplituds de temperatures, intensa calor de dia i baixes temperatures de nit, amb pluges torrencials a l'estiu i vents forts a la primavera. L'altura mitjana del terreny és d'uns 1.300 msnm,...Llegeix més

El Parc Nacional de Talampaya és una reserva natural i un dels llocs Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO a l'Argentina. És al centre-oest de la província de la Rioja. El seu nom correspon a l'idioma kakan i significa: 'Riu sec del tala' (tala és el nom d'un arbre molt comú en gran part del Con Sud). Va ser creat el 1975 com a parc provincial amb l'objectiu de protegir importants jaciments arqueològics i paleontològics de la zona, i el 1997 va passar a dependre de l'Administració de Parcs Nacionals.

El parc ocupa 215.000 ha. El seu paisatge, de gran bellesa, i la flora i fauna són característics del bioma de la muntanya. És el resultat de moviments tectònics, els quals, durant mil·lennis, s'han sumat a l'erosió de l'aigua i el vent en un clima desèrtic, amb grans amplituds de temperatures, intensa calor de dia i baixes temperatures de nit, amb pluges torrencials a l'estiu i vents forts a la primavera. L'altura mitjana del terreny és d'uns 1.300 msnm, i el clima és continental.

La vasta conca romania virtualment desconeguda a causa del seu aïllament. Només la construcció de la carretera en la dècada de 1970, que uneix Patquía amb Villa Unión va permetre l'ingrés de vehicles motoritzats. El canó i el seu accés van ser, per primera vegada, aixecats per l'enginyer Werner Lorenz.

La seva difusió com a meravella natural es deu a Federico B. Kirbus, periodista, escriptor, investigador, que a partir de 1977 va començar publicant articles il·lustrats de les formacions de Talampaya i Ischigualasto, notes que d'aquesta forma van començar a atreure els primers turistes independents.

Fotografies de:
Gino Lucas T. - CC BY-SA 2.5
Statistics: Position (field_position)
801
Statistics: Rank (field_order)
100058

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
795216834Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 2816

Google street view

On puc dormir a prop de Parc Nacional de Talampaya ?

Booking.com
397.649 visites en total, 8.863 Llocs d'interès, 395 Destinacions, 80 visites avui.