Tren Groc

MiquelGP54 MiquelGP54 Josep Ollé S-D2020 Andreu Anguera Félix_252 MarcS9 Pep Sabater Andreu Anguera bosch21@ MarcS9 UT440 131M Sergi Bernal Roger Vivé J.Bonet torrapipes lombartBCN J.Bonet bosch21@ UT440 131M Andreu Anguera josepponsibusquet. Escursso thierry llansades Josep M Farré Ametxa Jordi F.G. Trenesmania J.Bonet Josep M Farré carris15 Jesús Cano Sánchez Jordi F.G. SLVA49 pretsend (jpretel) UT440 131M UT440 131M UT440 131M UT440 131M Coradia Liner V200 Jordi F.G. Estaciones de Ferrocarril UT440 131M MiquelGP54 UT440 131M VíctorBarcelona Jesús Cano Sánchez pretsend (jpretel) Wesley van Drongelen UT440 131M UT440 131M Trans-Europe-Express Coradia Liner V200 Lluís Vicens (sense temps per a res!) SMartine ♫♫ UT440 131M ¡arturii! UT440 131M pretsend (jpretel) Bernat Borràs <trenscat.cat> UT440 131M Jesús Cano Sánchez ¡arturii! UT440 131M Trans-Europe-Express AR5123 mousy ¡arturii! thierry llansades Trans-Europe-Express The STB tunel_argentera tortipede thierry llansades @rf31_productions Trans-Europe-Express thierry llansades thierry llansades The STB MarcS9 MarcS9 thierry llansades The STB tunel_argentera Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso carris15 tunel_argentera thierry llansades MarcS9 The STB Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso Wesley van Drongelen toni Nieto Salvador thierry llansades Wesley van Drongelen giesen.torsten Jesús Cano Sánchez The STB MarcS9 Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez The STB tortipede RicardCodina Wesley van Drongelen Escursso The STB Sergi Bernal MarcS9 thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez Wesley van Drongelen tortipede SBA73 The STB Quim Bahí The STB thierry llansades The STB Jesús Cano Sánchez Xavier_Martínez luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona MarcS9 MarcS9 UT440_132M The STB Escursso The STB thierry llansades [Lapicero] tortipede thierry llansades UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez Trans-Europe-Express Jesús Cano Sánchez The STB The STB [Lapicero] Jesús Cano Sánchez The STB The STB The STB Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso thierry llansades Pemi Serarols The STB luisignacio.alonso tortipede thierry llansades The STB The STB tortipede The STB UT440_132M Trans-Europe-Express Jesús Cano Sánchez thierry llansades tortipede Jesús Cano Sánchez tunel_argentera Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades Jesús Cano Sánchez Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades MarcS9 Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona The STB thierry llansades The STB thierry llansades luisignacio.alonso UT440_132M thierry llansades luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB _sandreta Centre Europeu de Barcelona Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona The STB thierry llansades thierry llansades Joanjo Aguar Matoses Pemi Serarols luisignacio.alonso The STB UT440_132M luisignacio.alonso The STB aarongilp thierry llansades thierry llansades The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Jesús Cano Sánchez thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona Vicent Bou thierry llansades Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez Polaroyd7 SergiTrens thierry llansades Escursso luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Pemi Serarols thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Bernardí thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso _sandreta luisignacio.alonso The STB Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez thierry llansades tortipede thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Escursso luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona thierry llansades drhofmann _sandreta luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades carris15 thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades Bernardí thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Mullonnn alhzeia The STB luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades _sandreta ferran2009 thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Francesc Carreras thierry llansades [Lapicero] luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona RicardCodina Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona RicardCodina thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Camp de Solidaritat SETEM al Brasil 2016 thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Camp de Solidaritat SETEM al Brasil 2016 thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades _sandreta thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso jeronilopezsanchez Josep M Farré Rafelot ROBERT_TORRES jmcreus señorG The STB thierry llansades Josep M Farré Josep M Farré thierry llansades thierry llansades insomnia. Trans-Europe-Express Xavier_Martínez MARIONA69 Trans-Europe-Express MARIONA69 The STB RicardCodina carris15 jordaso thierry llansades The STB The STB tortipede MARIONA69 thierry llansades tortipede The STB RicardCodina The STB tortipede tortipede The STB thierry llansades The STB The STB thierry llansades Jesús Cano Sánchez tortipede thierry llansades Itotti69 The STB thierry llansades The STB The STB Virginia Giné thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB Itotti69 The STB The STB tortipede Pemi Serarols thierry llansades thierry llansades [Lapicero] The STB Centre Europeu de Barcelona thierry llansades [Lapicero] thierry llansades Ferranet Centre Europeu de Barcelona thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona The STB Centre Europeu de Barcelona Pemi Serarols carris15 thierry llansades [Lapicero] [Lapicero] thierry llansades [Lapicero] thierry llansades [Lapicero] thierry llansades thierry llansades Ferranet _sandreta thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso csoler31 MiquelGP54 MiquelGP54 S-D2020 Andreu Anguera Félix_252 S-D2020 MarcS9 Pep Sabater Andreu Anguera jeronilopezsanchez Josep M Farré MarcS9 UT440 131M Sergi Bernal Roger Vivé J.Bonet torrapipes UT440 131M lombartBCN bosch21@ UT440 131M UT440 131M Coradia Liner V200 Andreu Anguera josepponsibusquet. pretsend (jpretel) Rafelot Escursso ROBERT_TORRES thierry llansades Josep M Farré Ametxa jmcreus señorG Trenesmania J.Bonet MiquelGP54 Josep M Farré carris15 Jesús Cano Sánchez Jordi F.G. The STB SLVA49 pretsend (jpretel) UT440 131M UT440 131M Coradia Liner V200 Jordi F.G. Estaciones de Ferrocarril UT440 131M UT440 131M MiquelGP54 UT440 131M thierry llansades VíctorBarcelona Jesús Cano Sánchez UT440 131M pretsend (jpretel) Wesley van Drongelen Josep M Farré UT440 131M Escursso UT440 131M UT440 131M Trans-Europe-Express MarcS9 Coradia Liner V200 Josep M Farré Lluís Vicens (sense temps per a res!) thierry llansades thierry llansades SMartine ♫♫ Bernat Borràs <trenscat.cat> insomnia. UT440 131M UT440 131M ¡arturii! UT440 131M Jesús Cano Sánchez Trans-Europe-Express pretsend (jpretel) MARIONA69 Bernat Borràs <trenscat.cat> UT440 131M Trans-Europe-Express parareda91 Jesús Cano Sánchez ¡arturii! UT440 131M Trans-Europe-Express AR5123 mousy ¡arturii! thierry llansades The STB tunel_argentera tortipede MARIONA69 thierry llansades @rf31_productions The STB Trans-Europe-Express The STB thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades The STB The STB Wesley van Drongelen MarcS9 MarcS9 thierry llansades Estaciones de Ferrocarril UT440 131M The STB RicardCodina Jesús Cano Sánchez Wesley van Drongelen carris15 luisignacio.alonso carris15 tunel_argentera thierry llansades MarcS9 Jesús Cano Sánchez Lluís Vicens (sense temps per a res!) luisignacio.alonso jordaso Wesley van Drongelen toni Nieto Salvador thierry llansades Wesley van Drongelen giesen.torsten Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB javi332 Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez The STB tortipede [Lapicero] RicardCodina Wesley van Drongelen Escursso The STB Sergi Bernal The STB MarcS9 thierry llansades The STB Jesús Cano Sánchez tortipede thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez MARIONA69 thierry llansades Wesley van Drongelen tortipede SBA73 luisignacio.alonso The STB Quim Bahí The STB thierry llansades The STB Jesús Cano Sánchez Xavier_Martínez luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona The STB RicardCodina MarcS9 MarcS9 UT440_132M The STB Escursso The STB thierry llansades The STB The STB MarcS9 [Lapicero] tortipede thierry llansades UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso tortipede Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez Centre Europeu de Barcelona Trans-Europe-Express The STB Jesús Cano Sánchez The STB The STB [Lapicero] Jesús Cano Sánchez The STB The STB Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Pemi Serarols The STB luisignacio.alonso tortipede thierry llansades The STB The STB tortipede The STB luisignacio.alonso UT440_132M Jesús Cano Sánchez luisignacio.alonso The STB Trans-Europe-Express thierry llansades thierry llansades tortipede tunel_argentera Jesús Cano Sánchez Jesús Cano Sánchez The STB Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades MarcS9 thierry llansades Jesús Cano Sánchez tortipede Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona UT440_132M The STB thierry llansades Itotti69 thierry llansades The STB The STB thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB thierry llansades The STB _sandreta ConsignaA Virginia Giné thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades Jesús Cano Sánchez The STB thierry llansades thierry llansades thierry llansades Centre Europeu de Barcelona The STB The STB thierry llansades thierry llansades Joanjo Aguar Matoses The STB UT440_132M luisignacio.alonso Itotti69 The STB luisignacio.alonso aarongilp RicardCodina thierry llansades The STB thierry llansades [Lapicero] thierry llansades The STB The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez tortipede thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades Pemi Serarols tortipede thierry llansades The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona Vicent Bou thierry llansades [Lapicero] Jesús Cano Sánchez Polaroyd7 SergiTrens thierry llansades Escursso luisignacio.alonso Fundació Pere Tarres thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Pemi Serarols thierry llansades thierry llansades thierry llansades Jesús Cano Sánchez thierry llansades thierry llansades The STB Centre Europeu de Barcelona Xaf luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades [Lapicero] thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso Bernardí thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Ferranet _sandreta luisignacio.alonso The STB Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Jesús Cano Sánchez Glenn Shoemake thierry llansades thierry llansades tortipede thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso The STB luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Escursso Pemi Serarols Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Escursso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades drhofmann _sandreta luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades carris15 thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades Bernardí thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso Mullonnn carris15 alhzeia thierry llansades luisignacio.alonso The STB luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades UT440_132M thierry llansades thierry llansades thierry llansades Centre Europeu de Barcelona thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso [Lapicero] luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades thierry llansades [Lapicero] thierry llansades [Lapicero] thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades Francesc Carreras thierry llansades [Lapicero] luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona RicardCodina Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso [Lapicero] Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades luisignacio.alonso luisignacio.alonso luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona thierry llansades luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona RicardCodina luisignacio.alonso thierry llansades Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso Centre Europeu de Barcelona Centre Europeu de Barcelona luisignacio.alonso thierry llansades thierry llansades luisignacio.alonso bernat.rv ROBERT_TORRES The STB tortipede The STB Jesús Cano Sánchez tortipede thierry llansades The STB thierry llansades Centre Europeu de Barcelona thierry llansades KOKONIS The STB

The Ligne de Cerdagne, usually referred to as Le Petit Train Jaune (English: Little Yellow Train, Catalan: Tren Groc), is a 1,000 mm (3 ft 3 3⁄8 in) gauge railway that runs from Villefranche-de-Conflent to Latour-de-Carol-Enveitg in the French Pyrenees. Construction started in 1903 and the section to Mont-Louis was completed in 1910, followed by an extension to Latour-de-Carol in 1927.

It is 63 kilometres (39 mi) long and climbs to 1,593 metres (5,226 ft) at Bolquère-Eyne, the highest railway station in France. The line serves 22 stations, fourteen of which are "request stops" (i.e., the train only stops when specifically requested by passengers). There are 19 tunnels and two bridges, one of which is, unusual for a railway bridge, a suspension bridge. The line is single-track with passing loops at, for example, M...Read more

The Ligne de Cerdagne, usually referred to as Le Petit Train Jaune (English: Little Yellow Train, Catalan: Tren Groc), is a 1,000 mm (3 ft 3 3⁄8 in) gauge railway that runs from Villefranche-de-Conflent to Latour-de-Carol-Enveitg in the French Pyrenees. Construction started in 1903 and the section to Mont-Louis was completed in 1910, followed by an extension to Latour-de-Carol in 1927.

It is 63 kilometres (39 mi) long and climbs to 1,593 metres (5,226 ft) at Bolquère-Eyne, the highest railway station in France. The line serves 22 stations, fourteen of which are "request stops" (i.e., the train only stops when specifically requested by passengers). There are 19 tunnels and two bridges, one of which is, unusual for a railway bridge, a suspension bridge. The line is single-track with passing loops at, for example, Mont-Louis and Fontpédrouse-Saint-Thomas-les-Bains.

The trains are powered by electricity at 850 volts DC, supplied by third rail. The power is supplied by hydro-electric generators on the River Têt. The maximum speed of the train is 55 km/h (34 mph). Two types of train are used; ones using modern, entirely closed two-car multiple units and others using old style trailer carriages and powered carriages - most are enclosed but when the weather allows, open carriages are also used. The open carriages allow dramatic views as the train traverses the twisting route and are popular with tourists. Line maintenance vehicles are stored at Villefranche-de-Conflent.

It is named after its yellow and red colours, derived from the Catalan flag. The line was constructed to provide an all-weather route from the high Cerdagne valley to the coast, but the adjacent N116 road has been progressively improved, there has been population loss in the Cerdagne and the rail link is now chiefly a tourist attraction whose long-term future is in doubt.

Photographies by:
Statistics: Position (field_position)
5051
Statistics: Rank (field_order)
107205

Add new comment

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Security
674839152Click/tap this sequence: 1491

Google street view

Where can you sleep near Tren Groc ?

Booking.com
389.574 visits in total, 8.769 Points of interest, 393 Destinations, 194 visits today.