දෝව රජ මහා විහාරය

( Dhowa rock temple )

El

Temple de la roca de Dhowa o Dowa Raja Maha Viharaya (en cingalès: Temple de la roca de Dhowa) és un temple de roca catalogat com a patrimoni a Sri Lanka, situat a les muntanyes centrals de la província d'Uva. També es coneix com Dhowa, un petit poble situat a la carretera principal de Badulla-Bandarawela. El temple es troba a 210 km (130 milles) a l'est de Colombo i 120 km (75 milles) al sud de Kandy.

Fotografies de:
A.Savin - FAL
Statistics: Position (field_position)
5280
Statistics: Rank (field_order)
13273

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
124358796Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 7519

Google street view

On puc dormir a prop de Dhowa rock temple ?

Booking.com
394.425 visites en total, 8.822 Llocs d'interès, 394 Destinacions, 120 visites avui.