අවුකන බුදු පිළිමය

( Avukana )

Avukana és una ciutat i un temple de Sri Lanka, prop de Dambulla, a la província d'Anuradhapura.

El temple d'Avukana, construït durant el regnat de Dathusena, el segle v, conté l'estàtua de Buda més gran del país, de 13 metres d'alt

Fotografies de:
Statistics: Position (field_position)
346
Statistics: Rank (field_order)
152129

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
235964781Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 8759

Google street view

On puc dormir a prop de Avukana ?

Booking.com
453.728 visites en total, 9.077 Llocs d'interès, 403 Destinacions, 8 visites avui.