Ấn Độ giáo

Paco Pater - CC BY-SA 4.0 Photo Dharma from Sadao, Thailand - CC BY 2.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 Pk Pratham ( Pratik Patel ) - CC BY-SA 4.0 The original uploader was Nikkul at English Wikipedia. - CC BY-SA 2.0 Abhishek Dutta (http://abhishekdutta.org), fix chromatic aberration by uploader - CC BY 3.0 Harshiyparik - CC BY-SA 4.0 R.K.Lakshmi - CC BY-SA 4.0 Sujay25 - CC BY-SA 4.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Teseum - CC BY-SA 4.0 Puja Rakshit - CC BY-SA 4.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Gktambe at English Wikipedia - Public domain Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 Rishabh gaur - CC BY-SA 4.0 Amartyabag - CC BY-SA 3.0 Ragib Hasan - CC BY 2.5 Gktambe at English Wikipedia - Public domain http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Vinayreddym - Public domain No machine-readable author provided. Mattes assumed (based on copyright claims). - CC BY-SA 2.0 The original uploader was Nikkul at English Wikipedia. - CC BY-SA 2.0 Shaq774 at en.wikipedia - Public domain Arupparia - CC BY-SA 4.0 Jakub Hałun - CC BY-SA 4.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 Abrar Alam Khan - CC BY-SA 3.0 Gktambe at English Wikipedia - Public domain Lincon Mishra - CC BY-SA 3.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 TeshTesh - CC BY-SA 4.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 Pk Pratham ( Pratik Patel ) - CC BY-SA 4.0 Rajesh Dhungana - CC BY-SA 4.0 Puja Rakshit - CC BY-SA 4.0 No machine-readable author provided. Airunp assumed (based on copyright claims). - CC BY-SA 2.5 Pk Pratham ( Pratik Patel ) - CC BY-SA 4.0 Govind Swamy - CC BY-SA 3.0 Pk Pratham ( Pratik Patel ) - CC BY-SA 4.0 Lincon Mishra - CC BY-SA 3.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 User: (WT-shared) Nishantman at wts wikivoyage - CC BY-SA 1.0 Abhishek Dutta (http://abhishekdutta.org), fix chromatic aberration by uploader - CC BY 3.0 Abhishek Dutta (http://abhishekdutta.org), fix chromatic aberration by uploader - CC BY 3.0 Abhishek Dutta (http://abhishekdutta.org), fix chromatic aberration by uploader - CC BY 3.0 Ascii002 - CC BY-SA 3.0 9to5iOS - CC BY-SA 4.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 Puja Rakshit - CC BY-SA 4.0 Jean-Pierre Dalbéra from Paris, France - CC BY 2.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Vinayreddym - Public domain Vsundar at English Wikipedia - CC BY-SA 3.0 Gaurhav H. Atri - CC BY-SA 2.0 muhd rushdi samsudin from johor + terengganu, malaysia - CC BY-SA 2.0 Pk Pratham ( Pratik Patel ) - CC BY-SA 4.0 Deepak Kumar Nayak (Cuttack) - CC BY-SA 4.0 Gktambe at English Wikipedia - Public domain Abrar Alam Khan - CC BY-SA 3.0 No images

Context of Ấn Độ giáo

Ấn Độ giáo hay Hindu giáo là một tôn giáo, hệ thống tín ngưỡng và đạo pháp, hay cách sống, được thực hành rộng rãi ở tiểu lục địa Ấn Độ và một phần của Đông Nam Á. Ấn Độ giáo được coi là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, và một số học viên và học giả gọi nó là Pháp Sanātana, "truyền thống vĩnh cửu", hay "con đường vĩnh cửu", vượt ra ngoài lịch sử loài người. Các học giả coi Ấn Độ giáo là hợp nhất hoặc tổng hợp của các nền văn hóa Ấn Độ khác nhau, với nguồn gốc đa dạng. Quá trình "Tổng hợp Ấn Độ giáo" này bắt đầu phát triển từ 500 TCN đến 300 sau CN, sau khi kết thúc thời kỳ Vệ đà (1500 đến 500 TCN), và phát triển mạnh trong thời Trung cổ, với sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ.

Mặc dù Ấn Độ giáo chứa một loạt các triết lý, nó chia sẻ chung các khái niệm, nghi lễ dễ nhận biết, vũ trụ học, tài nguyên kinh sách được chia sẻ và tập tục hành hương đến các địa điểm linh thiêng. Các kinh sách Ấn Độ giáo được phân loại thàn...Xem thêm

Ấn Độ giáo hay Hindu giáo là một tôn giáo, hệ thống tín ngưỡng và đạo pháp, hay cách sống, được thực hành rộng rãi ở tiểu lục địa Ấn Độ và một phần của Đông Nam Á. Ấn Độ giáo được coi là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, và một số học viên và học giả gọi nó là Pháp Sanātana, "truyền thống vĩnh cửu", hay "con đường vĩnh cửu", vượt ra ngoài lịch sử loài người. Các học giả coi Ấn Độ giáo là hợp nhất hoặc tổng hợp của các nền văn hóa Ấn Độ khác nhau, với nguồn gốc đa dạng. Quá trình "Tổng hợp Ấn Độ giáo" này bắt đầu phát triển từ 500 TCN đến 300 sau CN, sau khi kết thúc thời kỳ Vệ đà (1500 đến 500 TCN), và phát triển mạnh trong thời Trung cổ, với sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ.

Mặc dù Ấn Độ giáo chứa một loạt các triết lý, nó chia sẻ chung các khái niệm, nghi lễ dễ nhận biết, vũ trụ học, tài nguyên kinh sách được chia sẻ và tập tục hành hương đến các địa điểm linh thiêng. Các kinh sách Ấn Độ giáo được phân loại thành ruti ("nghe") và Smṛti ("nhớ"). Những kinh sách này thảo luận thần học, triết học, thần thoại, Vệ Đà yajna, Yoga, nghi lễ agama, và cách xây dựng đền thờ, và các chủ đề khác. Kinh sách chính bao gồm các kinh Vệ ĐàUpanishads, Puranas, Mahabharata, Ramayana, và Agama. Nguồn gốc thẩm quyền và sự thật vĩnh cửu trong các văn bản của nó đóng một vai trò quan trọng, nhưng cũng có một truyền thống mạnh mẽ trong việc đặt câu hỏi về thẩm quyền của Ấn Độ giáo để tăng cường sự hiểu biết về những sự thật này và phát triển hơn nữa các truyền thống.

Các chủ đề nổi bật trong tín ngưỡng của đạo Hindu bao gồm bốn Puruṣārtha, các mục tiêu hay mục đích đúng đắn của cuộc sống con người, đó là Pháp (đạo đức/bổn phận), Artha (thịnh vượng / công việc), Kama (mong muốn / đam mê) và Moksha (giải thoát/tự do khỏi vòng luân hồi chết và tái sinh/cứu rỗi); nghiệp (hành động, ý định và hậu quả), Saṃsāra (vòng luân hồi của sự chết và tái sinh), và các Yoga khác nhau (con đường hoặc thực hành để đạt được moksha). Các thực hành của Ấn Độ giáo bao gồm các nghi thức như puja (thờ phượng) và tụng kinh, japa, thiền (dhyana), nghi lễ hướng về gia đình, lễ hội hàng năm và hành hương thường xuyên. Một số người Ấn Độ giáo rời bỏ thế giới xã hội và của cải vật chất của họ, sau đó tham gia vào Sannyasa (thực hành tu viện) suốt đời nhằm đạt được Moksha. Ấn Độ giáo quy định các bổn phận vĩnh cửu, như trung thực, kiềm chế làm tổn thương chúng sinh (ahimsa), kiên nhẫn, nhẫn nhịn, tự kiềm chế và từ bi... Bốn giáo phái lớn nhất của Ấn Độ giáo là Vaishnavism, Shaivism, Shaktism và Smartism. Có sáu trường phái āstika của triết học Ấn Độ giáo, mà tôn vinh Vedas như là kinh sách, cụ thể là Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa và Vedanta.

Ấn Độ giáo là tôn giáo lớn thứ ba thế giới; những người theo nó, được gọi là người Ấn giáo, chiếm khoảng 1,2 tỷ, tương đương 15-16% dân số toàn cầu. Ấn Độ giáo là đức tin được tuyên bố rộng rãi nhất ở Ấn Độ, Nepal và Mauritius. Đây cũng là tôn giáo chiếm ưu thế ở Bali, Indonesia. Số lượng đáng kể các cộng đồng Ấn Đô giáo cũng tồn tại ở Caribbean, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Đại Dương, Châu Phi và các khu vực khác.

More about Ấn Độ giáo

Where can you sleep near Ấn Độ giáo ?

Booking.com
523.271 visits in total, 9.230 Points of interest, 405 Đích, 417 visits today.