ประเทศปากีสถาน

Usamashahid433 - CC BY-SA 4.0 Yasir Dora - CC BY-SA 4.0 Faisal Rafiq - CC BY-SA 4.0 Muhammad Ashar - CC BY-SA 3.0 Fassifarooq - CC BY-SA 4.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Guilhem Vellut from Paris - CC BY-SA 2.0 Furqanlw - CC BY-SA 4.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Abrar Alam Khan - CC BY-SA 3.0 Muhammad Ashar - CC BY-SA 3.0 Yasir Dora - CC BY-SA 4.0 Mariaahmed - CC BY-SA 4.0 Muhammad Usman - CC BY-SA 4.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Ahadagha - CC BY-SA 3.0 Yasir Dora - CC BY-SA 4.0 Ammarkh - CC BY-SA 4.0 Ahadagha - CC BY-SA 3.0 Abrar Alam Khan - CC BY-SA 3.0 Junaidahmadj - CC BY-SA 3.0 Banksboomer - CC BY-SA 4.0 Ahadagha - CC BY-SA 3.0 Abrar Alam Khan - CC BY-SA 3.0 Meemjee - CC BY-SA 3.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Cmglee - CC BY-SA 4.0 AdnanKakazai - CC BY-SA 4.0 Shaista bukhari - CC BY-SA 3.0 James Mollison - CC BY-SA 2.5 Yasir Dora - CC BY-SA 4.0 Mhtoori - CC BY-SA 4.0 Moiz Ismaili - CC BY-SA 4.0 Uzair889 - CC BY-SA 4.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Hasanijaz - CC BY-SA 4.0 Banksboomer - CC BY-SA 4.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Kogo - CC BY-SA 2.0 Guilhem Vellut - CC BY-SA 2.0 Mudassir Ahmed - CC BY-SA 4.0 Banksboomer - CC BY-SA 4.0 Rohaan Bhatti - CC BY-SA 3.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 AdnanKakazai - CC BY-SA 4.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Moiz Ismaili - CC BY-SA 4.0 Faisal Rafiq - CC BY-SA 4.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Shahbazaslam1 - CC BY-SA 4.0 Rahul1473 - CC BY-SA 4.0 Fassifarooq - CC BY-SA 4.0 Shaharyar wiki - CC BY-SA 3.0 Shahbazaslam1 - CC BY-SA 4.0 Arsalanrkazi at English Wikipedia / Later version(s) were uploaded by Nomi887 at English Wikipedia. - Public domain Romero Maia - CC BY-SA 4.0 Moiz Ismaili - CC BY-SA 4.0 Fassifarooq - CC BY-SA 4.0 Junaidahmadj - CC BY-SA 3.0 Ashish_Premier - CC BY-SA 3.0 No images

Context of ประเทศปากีสถาน

ปากีสถาน (อังกฤษ: Pakistan; อูรดู: پاکستان) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (อังกฤษ: Islamic Republic of Pakistan; อูรดู: اسلامی جمہوریہ پاکستان) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และจีน และประเทศถูกแยกออกจากทาจิกิสถานด้วยฉนวนวาคานทางทิศเหนือ และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำโอมาน มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามใหญ่เป็นอันดับที่สอง (รองจากอินโดนีเซีย) และเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์การความร่วมมืออิสลาม และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" มีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซีย ในขณะเดียวกันก็มาจากการนำอักษรแรกของชื่อดินแดนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นประเทศปากีสถานขึ้นมา คือ ปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แ...อ่านต่อ

ปากีสถาน (อังกฤษ: Pakistan; อูรดู: پاکستان) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (อังกฤษ: Islamic Republic of Pakistan; อูรดู: اسلامی جمہوریہ پاکستان) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และจีน และประเทศถูกแยกออกจากทาจิกิสถานด้วยฉนวนวาคานทางทิศเหนือ และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับน่านน้ำโอมาน มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามใหญ่เป็นอันดับที่สอง (รองจากอินโดนีเซีย) และเป็นสมาชิกที่สำคัญขององค์การความร่วมมืออิสลาม และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" มีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซีย ในขณะเดียวกันก็มาจากการนำอักษรแรกของชื่อดินแดนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นประเทศปากีสถานขึ้นมา คือ ปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) อิสลามาบาด (Islamabad) สินธ์ (Sindh) และบาโลชิสถาน (BaluchisTAN)

More about ประเทศปากีสถาน

Basic information
  • Calling code +92
  • Internet domain .pk
  • Mains voltage 230V/50Hz
  • Democracy index 4.31
Population, Area & Driving side
  • Population 223773700
  • Area 881913
  • Driving side left
ประวัติ
  • .mw-parser-output .hatnote{font-style:italic}.mw-parser-output div.hatnote{padding-left:1.6em;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .hatnote i{font-style:normal}.mw-parser-output .hatnote+link+.hatnote{margin-top:-0.5em} ยุคเอกราช

    ปากีสถานเคยเป็นรัฐหนึ่งในอาณานิคมของอังกฤษ แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ปัญหาข้อขัดแย้งมาจากส่วนใหญ่ในอินเดียจะมีชาวฮินดูมาก แต่ปากีสถานและบังกลาเทศมีชาวมุสลิมมากกว่า ซึ่งสองศาสนานี้ขัดแย้งกันจึงเกิดการแยกประเทศกันเป็นปากีสถานตะวันตก (ปากีสถานปัจจุบัน) และปากีสถานตะวันออก (บังกลาเทศ) ภายหลังพื้นที่ปากีสถานตะวันออกซึ่งไม่ได้ถูกดูแลพัฒนาจากรัฐบาลนักจึงได้ประกาศเอกราชเป็นประเทศบังกลาเทศ ในปี ค.ศ. 1971

Where can you sleep near ประเทศปากีสถาน ?

Booking.com
481.808 visits in total, 9.174 Points of interest, 404 Destinations, 160 visits today.