کشمیر

Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 Adeelyousuf00 - CC BY-SA 3.0 Sadianq - CC BY-SA 4.0 Faisal Rafiq - CC BY-SA 4.0 Black Zero - CC BY 2.0 No machine-readable author provided. Deeptrivia assumed (based on copyright claims). - CC BY-SA 3.0 Uzair889 - CC BY-SA 4.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 James Mollison - CC BY-SA 2.5 Sheikh Danish Ejaz - CC BY-SA 4.0 Andrew Dawes - CC BY-SA 2.0 Bensouthall - CC BY-SA 4.0 AdnanKakazai - CC BY-SA 4.0 Muhammad Ashar - CC BY-SA 3.0 Hynek Moravec - CC BY 2.5 Amanasad83 - CC BY-SA 4.0 Fassifarooq - CC BY-SA 4.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 John Hill - CC BY-SA 4.0 Ahadagha - CC BY-SA 3.0 Sumita Roy Dutta - CC BY-SA 4.0 Yogeshgupta26 at English Wikipedia - Public domain Gktambe at English Wikipedia - Public domain Basharat Alam Shah from Chicago, USA - CC BY 2.0 Andrew Dawes - CC BY-SA 2.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Ahadagha - CC BY-SA 3.0 Simon Matzinger from Austria - CC BY 2.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 No machine-readable author provided. Mattes assumed (based on copyright claims). - CC BY-SA 2.0 Manjhoka - CC BY-SA 4.0 Andrew Dawes - CC BY-SA 2.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 AdnanKakazai - CC BY-SA 4.0 Tahsin Anwar Ali - CC BY-SA 3.0 Faisal Rafiq - CC BY-SA 4.0 Shivendujha - CC BY-SA 4.0 Kogo - CC BY-SA 2.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 Andrew Dawes - CC BY-SA 2.0 AdnanKakazai - CC BY-SA 4.0 Sasha Isachenko - CC BY-SA 3.0 Muhammad Ashar - CC BY-SA 3.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 Guilhem Vellut from Paris - CC BY-SA 2.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Sumita Roy Dutta - CC BY-SA 4.0 Teseum - CC BY-SA 4.0 Varun Shiv Kapur from New Delhi, India - CC BY 2.0 Hasanijaz - CC BY-SA 4.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Alimrankdev - CC BY-SA 4.0 Andrew Dawes - CC BY-SA 2.0 NoahOmarY - CC BY-SA 4.0 No images

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ کشمیر


کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌قاره هند است که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل می‌شود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است و رشته‌کوه قراقروم شامل قله کی۲ دومین نقطه مرتفع کره زمین و چندین قله مرتفع دیگر در آن قرار دارند. کشمیر یکی از حوزه‌های اصلی نفوذ زبان فارسی به‌شمار می‌رود.

ایالت هندی جامو و کشمیر حدود ۱۰۱٬۴۳۷ کیلومتر مربع وسعت دارد و در سرشماری سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت داشته‌است. پایتخت تابستانی آن سرینگر مرکز تاریخی منطقه و پایتخت زمستانی آن جامو است. منطقه تحت کنترل پاکستان از کشمیر آزاد به پایتختی مظفرآباد با مساحت ۵٬۶۱۹ کیلومتر مربع و ایالت گلگت بلتستان با مساحت ۷۲٬۴۹۶ کیلومتر مربع تشکیل می‌شود و مساحت مناطق عمدتاً خالی از سکنه تحت کنترل چین هم ۴۲٬۶۸۵ کیلومتر مربع است.

این منطقه تا پیش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت سلطنتی تحت‌الحمایه بریتانیا داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه بودند که ب...ادامه مطلب


کشمیر منطقه‌ای در شمال غربی شبه‌قاره هند است که از ایالت جامو و کشمیر تحت کنترل هند، ایالت گلگت-بلتستان و کشمیر آزاد تحت کنترل پاکستان و منطقه اقصی چین تحت کنترل جمهوری خلق چین تشکیل می‌شود. این منطقه عمدتاً کوهستانی است و رشته‌کوه قراقروم شامل قله کی۲ دومین نقطه مرتفع کره زمین و چندین قله مرتفع دیگر در آن قرار دارند. کشمیر یکی از حوزه‌های اصلی نفوذ زبان فارسی به‌شمار می‌رود.

ایالت هندی جامو و کشمیر حدود ۱۰۱٬۴۳۷ کیلومتر مربع وسعت دارد و در سرشماری سال ۲۰۱۱ بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت داشته‌است. پایتخت تابستانی آن سرینگر مرکز تاریخی منطقه و پایتخت زمستانی آن جامو است. منطقه تحت کنترل پاکستان از کشمیر آزاد به پایتختی مظفرآباد با مساحت ۵٬۶۱۹ کیلومتر مربع و ایالت گلگت بلتستان با مساحت ۷۲٬۴۹۶ کیلومتر مربع تشکیل می‌شود و مساحت مناطق عمدتاً خالی از سکنه تحت کنترل چین هم ۴۲٬۶۸۵ کیلومتر مربع است.

این منطقه تا پیش از استقلال هندوستان در سال ۱۹۴۷ یک دولت سلطنتی تحت‌الحمایه بریتانیا داشت. در جریان جدایی پاکستان از هند هر دو کشور مدعی حکومت بر این منطقه بودند که به وقوع چندین جنگ بین این دو کشور انجامید.

ناحیه کشمیر مورد ادعای هند و پاکستان است. هر دو کشور به‌طور جداگانه بخش‌هایی از این منطقه را اداره می‌کنند و این مناطق توسط خط کنترل از هم جدا شده‌اند. این مناطق از زمان استقلال پاکستان، مورد منازعه هند و پاکستان بوده و چند دفعه باعث درگیری بین دو کشور شده است هند این مناطق را جزئی از خود میداند در صورتی که این مناطق مسلمان نشین است و پاکستان خواستار آزادی و یا الحاق به خاک خود شده است گاندی رهبر هند نیز در زمان حیاتش خواستار این بود که خود مردم کشمیر خود تصمیم بگیرند به کدام کشور الحاق میشوند اما اکنون دولت هند برای منافع بسیار زیاد این مناطق از انتخابات سرباز میزند علاوه بر این در این بین بیش از ۱۱ هزار زن مسلمان مورد تجاوز توسط سربازان ارتش هند قرار گرفته اند و در سال ۲۰۱۶ تجاوز مرد هندی به دختر ۸ ساله ای خشم دولت و مردم پاکستان، کشمیر و تمام مردم و کشورهای مسلمان را برانگیخت، احزاب و کشور های مختلف اسلامی بارها خواستار رسیدگی نهاد های حقوق بشری به مسئله کشمیر شده اند اما تاکنون بی نتیجه بوده است

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ کشمیر ?

Booking.com
481.350 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.174 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 404 مقصدها, 11 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.