Venice Canal Historic District

សង្កាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Venice Canal ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានជាយក្រុង Venice នៃ Los Angeles រដ្ឋ California។ ស្រុកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ការកាន់កាប់ប្រឡាយដីសើមដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 1905 ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Abbot Kinney ដែលជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុង Venice of America របស់គាត់។ Kinney បានព្យាយាមបង្កើតរូបរាង និងអារម្មណ៍នៃទីក្រុង Venice ប្រទេសអ៊ីតាលី នៅតំបន់ឆ្នេរ Los Angeles County។ ឈ្មោះប្រឡាយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយ Abbot Kinney ដូចខាងក្រោម: ប្រឡាយ Aldebaren, ប្រឡាយ Altair, Cabrillo Canal, Coral Canal, Grand Canal, Lion Canal និង Venus Canal ។

ប្រឡាយមួយទៀតត្រូវបានសាងសង់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រឡាយ Venice ដែលដើមឡើយត្រូវបានគេស្គាល់ថា New Amsterdam Canals ដោយវិនិយោគិន និងស្ថាបត្យករគឺ Howland, Sherman និង Clark ដែលប្រឡាយពីរត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ។ ប្រឡាយu200bទាំងនេះu200bមានu200bព្រំប្រទល់u200bជាប់u200bនឹងu200bតុលាការu200bខាងកើតu200bនៅu200bខាងកើត តុលាការ A នៅu200bខាងu200bត្បូង ផ្លូវu200bខ្លាំងu200bបើកបរu200bនៅu200bខាងលិច និងu200bតុលាការ E នៅu200bខា...អាន​បន្ថែម

សង្កាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រ Venice Canal ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានជាយក្រុង Venice នៃ Los Angeles រដ្ឋ California។ ស្រុកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគួរឱ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ការកាន់កាប់ប្រឡាយដីសើមដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្សដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ 1905 ដោយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Abbot Kinney ដែលជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុង Venice of America របស់គាត់។ Kinney បានព្យាយាមបង្កើតរូបរាង និងអារម្មណ៍នៃទីក្រុង Venice ប្រទេសអ៊ីតាលី នៅតំបន់ឆ្នេរ Los Angeles County។ ឈ្មោះប្រឡាយត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយ Abbot Kinney ដូចខាងក្រោម: ប្រឡាយ Aldebaren, ប្រឡាយ Altair, Cabrillo Canal, Coral Canal, Grand Canal, Lion Canal និង Venus Canal ។

ប្រឡាយមួយទៀតត្រូវបានសាងសង់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រឡាយ Venice ដែលដើមឡើយត្រូវបានគេស្គាល់ថា New Amsterdam Canals ដោយវិនិយោគិន និងស្ថាបត្យករគឺ Howland, Sherman និង Clark ដែលប្រឡាយពីរត្រូវបានដាក់ឈ្មោះ។ ប្រឡាយu200bទាំងនេះu200bមានu200bព្រំប្រទល់u200bជាប់u200bនឹងu200bតុលាការu200bខាងកើតu200bនៅu200bខាងកើត តុលាការ A នៅu200bខាងu200bត្បូង ផ្លូវu200bខ្លាំងu200bបើកបរu200bនៅu200bខាងលិច និងu200bតុលាការ E នៅu200bខាងជើងu200b។ មានប្រឡាយខាងកើត-ខាងលិចចំនួនបួន (ប្រឡាយ Carroll, ប្រឡាយ Linnie, ប្រឡាយ Howland និងប្រឡាយ Sherman) និងប្រឡាយខាងជើង-ខាងត្បូងចំនួនពីរ (ប្រឡាយខាងកើត និងប្រឡាយធំ) ។ ប្រឡាយដែលភ្លឺជាមួយ gondoliers និងស្ពាន arched បានទាក់ទាញការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនិងបានជួយលក់ជាច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ។

នៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 ជាមួយនឹងរថយន្តទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រឡាយត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាហួសសម័យ ហើយជាលទ្ធផលប្រឡាយមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញនៅឆ្នាំ 1929 ដើម្បីបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ។ នៅឆ្នាំ 1940 ប្រឡាយដែលនៅសេសសល់បានដួលរលំ ហើយផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានថ្កោលទោសដោយទីក្រុង។ ស្រុកនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រអស់រយៈពេលជាង 40 ឆ្នាំមកហើយ។ សំណើជាច្រើនក្នុងការជួសជុលប្រឡាយត្រូវបានបរាជ័យដោយសារកង្វះថវិកា កង្វល់បរិស្ថាន និងជម្លោះថាតើអ្នកណាគួរទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ទីបំផុតប្រឡាយត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញនៅឆ្នាំ 1992; ពួកគេត្រូវបានបង្ហូរ ហើយចិញ្ចើមផ្លូវ និងជញ្ជាំងថ្មីត្រូវបានសាងសង់។ ប្រឡាយត្រូវបានបើកឡើងវិញនៅឆ្នាំ 1993 ហើយបានក្លាយជាផ្នែកលំនៅដ្ឋានដែលគួរឱ្យចង់បាន និងមានតម្លៃថ្លៃនៃទីក្រុង។

សង្កាត់លំនៅដ្ឋានជុំវិញប្រឡាយដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងបញ្ជីជាតិនៃទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ 1982។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ មានការងារជួសជុលយ៉ាងទូលំទូលាយលើផ្ទះចាស់ជាច្រើន និងផ្ទះធំៗ និងទំនើបៗជាច្រើន ផ្ទះត្រូវបានសាងសង់។

ទឹកu200bចូលu200bតាមu200bប្រឡាយu200bតាមu200bច្រកu200bសមុទ្រu200bក្នុងu200bទឹកu200bបំបែក Marina Del Rey តាមu200bរយៈ Ballona Lagoon និងu200bម្ដងu200bទៀតu200bនៅu200bមហាវិថី Washington។ ពួកវាបើកនៅជំនោរទាប ដើម្បីបង្ហូរទឹកភាគច្រើន ហើយនៅពេលទឹកឡើងខ្ពស់ ពួកគេត្រូវបានបិទដោយដាក់អន្ទាក់ទឹកប្រហែលបីថ្ងៃ មុនពេលត្រូវបានធ្វើឱ្យស្រស់ម្តងទៀត។

Photographies by:
Carol M. Highsmith - Public domain
Statistics: Position
5156
Statistics: Rank
18378

បន្ថែម​មតិ​យោបល់​ថ្មី

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Security
983475621Click/tap this sequence: 3433

Google street view

Where can you sleep near Venice Canal Historic District ?

Booking.com
481.011 visits in total, 9.173 Points of interest, 404 Destinations, 93 visits today.