شبه الجزيرة العربية

Arab-félsziget
Mohammad Nowfal - FAL Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Rafeek Qatar - CC BY-SA 2.0 ai@ce - CC BY 2.0 alimkasim - CC BY 3.0 Jacques Taberlet - CC BY 3.0 Heritage Commission - CC BY-SA 4.0 Alejo Maria - CC BY 2.5 es Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Waleed Almuflhi - CC BY-SA 4.0 Peter Gronemann from Switzerland - CC BY 2.0 Rafeek Qatar - CC BY-SA 2.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Heritage Commission - CC BY-SA 4.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Kaulike2b - CC BY-SA 4.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 The original uploader was Michaelmcandrew at English Wikipedia. - CC BY-SA 3.0 Pravinpisolkar - CC BY-SA 4.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 alimkasim - CC BY 3.0 Alejo Maria - CC BY 2.5 es Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Ranosh karawi - CC BY-SA 4.0 Irshadpp - CC BY-SA 3.0 Ranosh karawi - CC BY-SA 4.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Captain - CC BY 3.0 Planet Labs, Inc - CC BY-SA 4.0 yeowatzup - CC BY 2.0 Kaulike2b - CC BY-SA 4.0 Fadi El Benni of Al Jazeera English - CC BY-SA 2.0 Jialiang Gao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Sachimo - CC BY-SA 4.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Alexandermcnabb - CC BY-SA 4.0 Pointedstick - CC0 Pointedstick - CC0 mwanasimba from La Réunion - CC BY-SA 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Deep dive dubai - CC BY-SA 4.0 Andries Oudshoorn - CC BY-SA 2.0 Alejo Maria - CC BY 2.5 es Daniel Jo - CC BY-SA 2.0 alimkasim - CC BY 3.0 neekoh.fi - CC BY 2.0 Alejo Maria - CC BY 2.5 es Ansari M Joshi - CC BY-SA 4.0 Mohammed AlHameli - CC BY-SA 4.0 Daniel Jo - CC BY-SA 2.0 Jialiang Gao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 No images

Context of Arab-félsziget

Az Arab-félsziget egy nagy kiterjedésű, Délnyugat-Ázsia és Afrika találkozásánál fekvő, zömmel sivatag borította földrajzi terület, a Közel-Kelet része, mely hatalmas kőolaj- és földgázkészleteinek köszönhetően nagy gazdasági és politikai jelentőségre tett szert a 20. században. Kulturális tekintetben elsősorban mint az iszlám szülőföldje ismert.

Az Arab-félsziget egy nagy kiterjedésű, Délnyugat-Ázsia és Afrika találkozásánál fekvő, zömmel sivatag borította földrajzi terület, a Közel-Kelet része, mely hatalmas kőolaj- és földgázkészleteinek köszönhetően nagy gazdasági és politikai jelentőségre tett szert a 20. században. Kulturális tekintetben elsősorban mint az iszlám szülőföldje ismert.

More about Arab-félsziget

Basic information
  • Native name شبه الجزيرة العربية
Population, Area & Driving side
  • Population 47466523
  • Terület 3200000

Phrasebook

Szia
مرحبًا
Világ
العالمية
Helló Világ
مرحبا بالعالم
Köszönöm
شكرًا لك
Viszontlátásra
مع السلامة
Igen
نعم
Nem
رقم
Hogy vagy?
كيف حالك؟
Köszönöm, jól
بخير، شكرا لك
Mennyibe kerül?
كم سعره؟
Nulla
صفر
Egy
واحد

Where can you sleep near Arab-félsziget ?

Booking.com
481.182 visits in total, 9.173 Points of interest, 404 Destinations, 277 visits today.