ရွှေအင်းတိန် ဘုရား

( Shwe Indein Pagoda )

ﻦﯾﺪﻨﯾﺍ ﻩﻮﺷ ﻩﺪﮑﺘﺑ (ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ: ရွှေအင်းတိန်စေတီ، ﺭﺎ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
2493
Statistics: Rank
49488

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
2163579487268 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Shwe Indein Pagoda ?

Booking.com
549.243 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 446 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.