ဖောင်တော်ဦးဘုရား (အင်းလေး)

( Phaung Daw U Pagoda )

ﻩﺪﮑﺘﺑ Phaung Daw U (ﻪﻣﺮﺑ: Phaung Daw U Pagoda

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
User:Hintha - Public domain
Clay Gilliland - CC BY-SA 2.0
Statistics: Position
2344
Statistics: Rank
55134

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
8241765395851 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Phaung Daw U Pagoda ?

Booking.com
522.092 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 177 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.