မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး(မန္တလေး)

( Mahamuni Buddha Temple )

ﯽﻧﻮﻣﺎﻫﺎﻣ ﺍﺩﻮﺑ ﺪﺒﻌﻣ (ﯼﺍ ﻪﻣﺮﺑ: မဟာမုနိဘုရားကြရားကြီး

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Damien HR - CC BY-SA 2.0
Photo Dharma from Sadao, Thailand - CC BY 2.0
Statistics: Position
7170
Statistics: Rank
8168

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
6419853276232 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Mahamuni Buddha Temple ?

Booking.com
545.277 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 340 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.