بودیسم

Ján Paľo - CC BY-SA 3.0 MiLu24 - CC BY-SA 3.0 Winter.daniel92 - CC BY-SA 3.0 STA3816 - CC BY-SA 3.0 Richard Mortel - CC BY 2.0 Richard Mortel - CC BY 2.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain BenBen - CC BY-SA 2.5 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Richard Mortel - CC BY 2.0 Vyacheslav Argenberg - CC BY 4.0 osakaosaka - CC BY-SA 3.0 Japanexperterna.se - CC BY-SA 3.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Fotograf / Photographer: Heinrich Damm (User:Hdamm, Hdamm at de.wikipedia.org) - CC BY-SA 3.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain JialiangGao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 松岡徳次郎 - CC BY-SA 3.0 Rasheedhrasheed - CC BY-SA 4.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain S.fukasawa at Japanese Wikipedia on Japanese Wikipedia - Public domain Douglas J. McLaughlin (Photograph edited by Vassil) - CC BY 2.5 つばきさん - CC BY-SA 4.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain つばきさん - CC BY-SA 4.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain osakaosaka - CC BY-SA 3.0 Hideyuki KAMON from Takarazuka / 宝塚市, Hyogo / 兵庫県, Japan / 日本 - CC BY-SA 2.0 Švitrigaila - Public domain Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain This Photo was taken by Supanut Arunoprayote. Feel free to use any of my images, but please mentio - CC BY 4.0 Tak1701d - CC BY-SA 3.0 Mlechanteur - CC BY 3.0 Uri Tours - CC BY-SA 2.0 Luca Galuzzi (Lucag) - CC BY-SA 2.5 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Laika ac from UK - CC BY-SA 2.0 Ji-Elle - CC BY-SA 3.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain PlusMinus - CC BY-SA 3.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain BRUNNER Emmanuel (Manu25) - Public domain Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Winter.daniel92 - CC BY-SA 3.0 Richard Mortel - CC BY 2.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain frank wouters from antwerpen, belgium - CC BY 2.0 Wang Junbo (talk · contribs) - Public domain No images

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ بودیسم

بوداگرایی، بودیسم، آیین بودایی، آیین بودا (به انگلیسی: Buddhism) یکی از دین‌های هندی با ۵۰۰ میلیون پیرو در سراسر جهان است. این دین برپایه فلسفه‌ای مبتنی بر آموزه‌های سیدارتا گوتاما که در حدود ۵۶۶ (پیش از میلاد) تا ۴۸۶ (پیش از میلاد) می‌زیسته، بنیان‌گذاری شده‌است.

آیین بودا به تدریج از هندوستان به سراسر آسیا، آسیای میانه، تبت، سریلانکا، یمن، آسیای جنوب شرقی و نیز کشورهای خاور دور مانند چین، مغولستان، کره و ژاپن راه یافت. آیین بودایی به عنوان دین پاکان در نظر گرفته می‌شود و با ۵۰۰ میلیون پیرو یکی از ادیان اصلی جهان به‌شمار می‌آید. آیین بودا بیشتر بر کردار نیک، پرهیز از کردار بد و ورزیدگی ذهنی تأکید دارد.

آماج این ورزیدگی‌ها پایان دادن به چرخه تولد مجدد یا سمساره است که از طریق بیداری یا درک واقعیت راستین، رسیدن به رهایی یا نیروانا صورت می‌گیرد. اخلاقیات بودا گرایانه بر دو اصل بی‌گزندی و رواداری برپا شده‌است. آثار نوشتاری بوداگرایی بسیارند و بخش ارزنده‌ای از ادبیات دینی جهان به‌شمار ...ادامه مطلب

بوداگرایی، بودیسم، آیین بودایی، آیین بودا (به انگلیسی: Buddhism) یکی از دین‌های هندی با ۵۰۰ میلیون پیرو در سراسر جهان است. این دین برپایه فلسفه‌ای مبتنی بر آموزه‌های سیدارتا گوتاما که در حدود ۵۶۶ (پیش از میلاد) تا ۴۸۶ (پیش از میلاد) می‌زیسته، بنیان‌گذاری شده‌است.

آیین بودا به تدریج از هندوستان به سراسر آسیا، آسیای میانه، تبت، سریلانکا، یمن، آسیای جنوب شرقی و نیز کشورهای خاور دور مانند چین، مغولستان، کره و ژاپن راه یافت. آیین بودایی به عنوان دین پاکان در نظر گرفته می‌شود و با ۵۰۰ میلیون پیرو یکی از ادیان اصلی جهان به‌شمار می‌آید. آیین بودا بیشتر بر کردار نیک، پرهیز از کردار بد و ورزیدگی ذهنی تأکید دارد.

آماج این ورزیدگی‌ها پایان دادن به چرخه تولد مجدد یا سمساره است که از طریق بیداری یا درک واقعیت راستین، رسیدن به رهایی یا نیروانا صورت می‌گیرد. اخلاقیات بودا گرایانه بر دو اصل بی‌گزندی و رواداری برپا شده‌است. آثار نوشتاری بوداگرایی بسیارند و بخش ارزنده‌ای از ادبیات دینی جهان به‌شمار می‌روند.

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ بودیسم ?

Booking.com
524.605 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 181 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.