فوژِر (به فرانسوی: Fougères) شهری در شرق برتاین فرانسه است. این شهر به رن بسیار نزدیک است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Gfmorin - Public domain
Indian Joe at English Wikipedia - CC BY-SA 3.0
Statistics: Position
8889
Statistics: Rank
2042

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
4563791828992 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ فوژر ?

Booking.com
479.851 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.173 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 404 مقصدها, 54 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.