Château de Fougères

Château de Fougères قلعه ای است در کمون Fougères در ایل اتی ویلان département فرانسه. این قلعه در یک مکان محافظت شده طبیعی ساخته شده است ، صخره ای از باتلاق بیرون آمده توسط حلقه ای از رودخانه نانچون به عنوان خندق طبیعی عمل می کند. این سه محفظه مختلف داشت: محوطه اول برای اهداف دفاعی. مورد دوم برای کاربردهای روزمره در زمان صلح و ایمنی جمعیت اطراف در زمان محاصره ؛ و آخرین مورد برای محافظت از نگهداری در کل دارای 13 برج چشمگیر است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
1093
Statistics: Rank
103121

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
3427568914952 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Château de Fougères ?

Booking.com
480.530 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.173 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 404 مقصدها, 34 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.