مردم سواحلی

Moongateclimber - Public domain David Stanley from Nanaimo, Canada - CC BY 2.0 Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - CC BY-SA 2.0 Fizencor - CC BY-SA 4.0 Cai Tjeenk Willink - CC BY-SA 3.0 Clem23 - CC BY-SA 3.0 Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - CC BY-SA 4.0 Guillaume 1995 - CC BY-SA 3.0 MysteryBee - CC BY-SA 2.0 User DEMOSH on flickr.com - CC BY 2.0 Moongateclimber - Public domain Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - CC BY-SA 4.0 Charles J. Sharp - CC BY-SA 4.0 Д. А. Брюханов - CC BY-SA 4.0 Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - CC BY-SA 2.0 Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - CC BY-SA 2.0 Robert Shula Mutale / Shula at en.wikipedia - CC BY 2.5 Rs79 - CC BY-SA 3.0 Travel Local - CC BY 2.0 Rod Waddington from Kergunyah, Australia - CC BY-SA 2.0 Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - CC BY-SA 4.0 Yohann Bouvier - CC BY-SA 2.0 This photo was taken by Anton Zelenov.Please credit this with : Photo : Anton Zelenov in the immed - CC BY-SA 3.0 Harvey Barrison from Massapequa, NY, USA - CC BY-SA 2.0 Sergey Pesterev - CC BY-SA 4.0 Hgmichna - CC BY 3.0 Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - CC BY-SA 4.0 Д. А. Брюханов - CC BY-SA 4.0 Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - CC BY-SA 2.0 Guswen - CC BY 3.0 Sergey Pesterev - CC BY-SA 4.0 The original uploader was Mkimemia at English Wikipedia. - CC BY-SA 3.0 taken during the official visit of US Rep. Frank Wolf - Public domain Alexandra Kelly - CC BY 2.0 Worldtraveller at English Wikipedia - CC BY-SA 3.0 Steve Garvie from Dunfermline, Fife, Scotland - CC BY-SA 2.0 Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - CC BY-SA 4.0 Alex Niragira - CC BY-SA 4.0 Clem23 - CC BY-SA 3.0 Yohann Bouvier - CC BY-SA 2.0 Manuel Werner, Germany(Wikipedia-Kontakt: de:Benutzer:Werner, Deutschland) - CC BY-SA 2.5 Sara&Joachim - CC BY-SA 2.0 Alexandra Kelly - CC BY 2.0 MUDAHUNGA Innocent - CC BY-SA 4.0 Sergey Pesterev - CC BY-SA 4.0 Svein-Magne Tunli - tunliweb.no - CC BY-SA 4.0 Jonathan Lundqvist - Public domain Guillaume 1995 - CC BY-SA 3.0 - Public domain No images

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ مردم سواحلی

مردم سواحلی (به سواحلی: Waswahili) گروهی از بانتوها هستند که در شرق آفریقا به سر می‌برند. این مردم در حوالی کشورهای تانزانیا، زنگبار، کنیا و موزامبیک ساکن هستند. جمعیت سواحلی‌ها در حدود ۱٬۳۲۸٬۰۰۰ نفر می‌باشد.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ مردم سواحلی

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ مردم سواحلی ?

Booking.com
524.362 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 44 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.