ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ مردم هوسه

مردم هوسه (به زبان هوسه برای مفرد: Bahaushe (مذکر)، Bahaushiya (مونث)؛ جمع: Hausawa و عمومی: Hausa) بزرگ‌ترین گروه قومی در آفریقای سیاه هستند که به زبان هوسه، دومین زبان آفروآسیایی پرگویشور پس از عربی، سخن می‌گویند.مردم هوسه قومی گوناگون اما از نظر فرهنگی همگن هستند که بیشتر در ساحل صحرا و گرم‌دشت‌های پراکنده جنوب نیجر و شمال نیجریه می‌زیند و شمار آن‌ها به بیش از ۷۰ میلیون نفر می‌رسد. این مردم در بنین، کامرون، ساحل عاج، چاد، سودان، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، توگو، غنا، اریتره، گینه استوایی، گابن، سنگال و گامبیا نیز به صورت بومی یافت می‌شوند.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ مردم هوسه

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ مردم هوسه ?

Booking.com
527.584 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.232 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 172 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.