اجینه‌تپه

ایوان بودایی اجینه‌تپه در فاصله ۱۲ کیلومتری شرق قرغان‌تپه و در کشور تاجیکستان واقع شده است.
این سایت در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹ در لیست آزمایشی میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Dan Lundberg - CC BY-SA 2.0
Statistics: Position
8809
Statistics: Rank
3063

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
7235894612297 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ اجینه‌تپه ?

Booking.com
483.389 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.176 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 404 مقصدها, 59 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.