اليمن

Yemen
Ferdinand Reus from Arnhem, Holland - CC BY-SA 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 alimkasim - CC BY 3.0 Jialiang Gao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 yeowatzup - CC BY 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 ai@ce - CC BY 2.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Rod Waddington from Kergunyah, Australia - CC BY-SA 2.0 Cerry Chan - CC BY-SA 3.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 yeowatzup - CC BY 2.0 leila Kh - CC BY-SA 4.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Jacques Taberlet - CC BY 3.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 yeowatzup - CC BY 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Jialiang Gao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 Waleed Almuflhi - CC BY-SA 4.0 alimkasim - CC BY 3.0 alimkasim - CC BY 3.0 Jialiang Gao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Rod Waddington from Kergunyah, Australia - CC BY-SA 2.0 mwanasimba from La Réunion - CC BY-SA 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Ferdinand Reus from Arnhem, Holland - CC BY-SA 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Ferdinand Reus from Arnhem, Holland - CC BY-SA 2.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Bernard Gagnon - CC BY-SA 3.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Franco Pecchio from Milano, Italy - CC BY 2.0 Andrey Kotov200514 - CC BY-SA 4.0 Ljuba brank - CC BY-SA 3.0 Baloe1939 - CC BY-SA 3.0 Jialiang Gao www.peace-on-earth.org - CC BY-SA 3.0 Dan from Brussels, Europe - CC BY-SA 2.0 Rod Waddington from Kergunyah, Australia - CC BY-SA 2.0 No images

Context of Yemen

Yemen er en arabisk republik. Hovedstaden er Sanaá. Republikkens sprog er arabisk, og religionen er islam. Landets eksport består primært af kaffe og bomuld.

Historisk var landet en del af Det Islamiske Rige (631-1517), derpå kom landet under det Osmanniske Rige. I 1918 blev landet et kongedømme med en imam som overhoved. Et militærkup i 1962 førte til republik og derefter borgerkrig indtil 1967, hvor landet blev delt i Nordyemen og Sydyemen. I denne konflikt støttede Saudi-Arabien imamen, mens den republikanske regering fik støtte fra Egypten. De to stater blev atter sammenlagt ved Yemens genforening i 1990.

Foruden selve området på den Arabiske Halvø omfatter Yemen også en række øer blandt andet øgruppen Socotra i det Arabiske Hav.

More about Yemen

Basic information
  • Native name اليمن
  • Calling code +967
  • Internet domain .ye
  • Mains voltage 230V/50Hz
  • Democracy index 1.95
Population, Area & Driving side
  • Population 28250420
  • Område 555000
  • Driving side right

Phrasebook

Hej
مرحبًا
Verden
العالمية
Hej Verden
مرحبا بالعالم
tak skal du have
شكرًا لك
Farvel
مع السلامة
Ja
نعم
Ingen
رقم
Hvordan har du det?
كيف حالك؟
Fint tak
بخير، شكرا لك
Hvor meget bliver det?
كم سعره؟
Nul
صفر
En
واحد

Where can you sleep near Yemen ?

Booking.com
535.868 visits in total, 9.233 Points of interest, 405 Destinations, 603 visits today.