ព្រះបរមរាជវាំង

( Royal Palace of Cambodia )

El Palau Reial de Cambodja (khmer: ព្រះ បរម រាជ វាង ) és un complex d'edificis que serveix com a residència reial del rei de Cambodja. Cambodja. El seu nom complet en khmer és Preah Barom Reacheaveang Chaktomuk Serey Mongkol (Khmer: Preah Borom Reach Chaktomuk Serey Mongkol ). Els monarques cambodjans l'han ocupat des de es va construir a la dècada de 1860, amb un període d'absència en què el país va entrar en agitació durant i després del regnat dels Khmers Rojos.

El palau es va construir entre 1866 i 1870, després que el rei Norodom traslladés la capital reial d'Oudong a Phnom Penh. Es va construir al damunt d'una antiga ciutadella anomenada Banteay Keo. Està orientat aproximadament a l'est i està situat a la riba occidental de la divisió transversal del riu Tonle Sap i el riu Mekong anomenat Chaktomuk (una al·lusió a Brahma).

Fotografies de:
Statistics: Position
4026
Statistics: Rank
27567

Afegeix un nou comentari

CAPTCHA
Seguretat
954762318Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 3652
Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Google street view

On puc dormir a prop de Royal Palace of Cambodia ?

Booking.com
535.468 visites en total, 9.233 Llocs d'interès, 405 Destinacions, 177 visites avui.