चित्तौड़गढ़

( Chitor )
Imanushkasingh - CC BY-SA 4.0 Koshyk Daniel Mennerich iamrawat Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich Daniel Mennerich lensnmatter iamrawat Daniel Mennerich iamrawat Daniel Mennerich Saad.Akhtar iamrawat Fabionik Daniel Mennerich iamrawat Daniel Mennerich UN Women Asia & the Pacific Gwen Fran iamrawat UN Women Asia & the Pacific iamrawat Fulvio Spada India Kangaroo Koshyk Koshyk nevil zaveri (thanks for 20M+ views) iamrawat .^.Blanksy Fabionik Fabionik Neil. Moralee Koshyk Fabionik ramnath bhat Gwen Fran eso2 eso2 shankii Evgeni Zotov DJ SINGH nevil zaveri (thanks for 20M+ views) DJ SINGH Arian Zwegers ramnath bhat eso2 Gwen Fran Arian Zwegers Koshyk Birds of Passage Gwen Fran nevil zaveri (thanks for 20M+ views) Arian Zwegers Arian Zwegers Arian Zwegers Arian Zwegers ramnath bhat Arian Zwegers Arian Zwegers ganuullu Gwen Fran Arian Zwegers Arian Zwegers Arian Zwegers Arian Zwegers eso2 Fulvio Spada Arian Zwegers eso2 eso2 ramnath bhat ganuullu Pascale Jaquet & Olivier Noaillon ganuullu ૐ Didi ૐ Koshyk Nagarjun ramnath bhat Gwen Fran ganuullu JoVivek DJ SINGH ganuullu DJ SINGH Gwen Fran ramnath bhat India Kangaroo Gwen Fran nevil zaveri (thanks for 20M+ views) ramesh_lalwani ganuullu ganuullu ganuullu ganuullu ganuullu Fulcrum35 Milo & Silvia in the world ganuullu nevil zaveri (thanks for 20M+ views) Evgeni Zotov ganuullu ganuullu ganuullu -AX- ૐ Didi ૐ Milo & Silvia in the world Gwen Fran DJ SINGH ganuullu ganuullu eso2 Fulcrum35 ganuullu Nagarjun ganuullu Saad.Akhtar Saad.Akhtar ganuullu Nagarjun Saad.Akhtar jakuza ganuullu ૐ Didi ૐ Milo & Silvia in the world Milo & Silvia in the world ganuullu Nagarjun ganuullu Nagarjun DraconianRain ganuullu DJ SINGH swiminindia nevil zaveri (thanks for 20M+ views) nevil zaveri (thanks for 20M+ views) ganuullu -AX- nevil zaveri (thanks for 20M+ views) Nagarjun DJ SINGH Saad.Akhtar Saad.Akhtar Milo & Silvia in the world Fulcrum35 India Kangaroo India Kangaroo E.Laurent DJ SINGH ૐ Didi ૐ Milo & Silvia in the world ganuullu Gwen Fran Gwen Fran Nagarjun Milo & Silvia in the world Nagarjun MinaGuliWater jmorgan Saad.Akhtar Milo & Silvia in the world John & Mel Kots Milo & Silvia in the world MinaGuliWater thegoldenraven Milo & Silvia in the world nevil zaveri (thanks for 20M+ views) Milo & Silvia in the world DJ SINGH Nagarjun DJ SINGH India Kangaroo DJ SINGH ૐ Didi ૐ nevil zaveri (thanks for 20M+ views) ૐ Didi ૐ DJ SINGH Milo & Silvia in the world Milo & Silvia in the world Nagarjun ૐ Didi ૐ Milo & Silvia in the world DJ SINGH DJ SINGH -AX- -AX- ૐ Didi ૐ Saad.Akhtar ૐ Didi ૐ DJ SINGH Smabs Sputzer (1956-2017) Milo & Silvia in the world ciamabue DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH Nagarjun ૐ Didi ૐ DJ SINGH Saad.Akhtar Saad.Akhtar Milo & Silvia in the world Milo & Silvia in the world Nagarjun -AX- Milo & Silvia in the world Nagarjun Barabeke ૐ Didi ૐ India Kangaroo Milo & Silvia in the world Nagarjun Milo & Silvia in the world ciamabue Milo & Silvia in the world Nagarjun ciamabue John & Mel Kots DJ SINGH jmorgan Milo & Silvia in the world DJ SINGH Dr. Jaus ૐ Didi ૐ John & Mel Kots Gwen Fran Birds of Passage Saad.Akhtar ૐ Didi ૐ DJ SINGH ૐ Didi ૐ DJ SINGH ૐ Didi ૐ Nagarjun India Kangaroo India Kangaroo ciamabue Nagarjun India Kangaroo E.Laurent DJ SINGH India Kangaroo DJ SINGH -AX- ૐ Didi ૐ DJ SINGH DJ SINGH ૐ Didi ૐ eso2 DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo Antoine 49 India Kangaroo swiminindia DJ SINGH Nagarjun Scalino Fulcrum35 DJ SINGH Scalino Dr.Dayaram Aalok DJ SINGH ૐ Didi ૐ DJ SINGH jmorgan eso2 DJ SINGH India Kangaroo Fabionik eso2 DJ SINGH John & Mel Kots eso2 India Kangaroo -AX- John & Mel Kots dragon caiman ciamabue DJ SINGH ૐ Didi ૐ India Kangaroo DJ SINGH eso2 ૐ Didi ૐ Scalino DJ SINGH Hrishi the experimentor John & Mel Kots India Kangaroo India Kangaroo DJ SINGH -AX- simianwolverine DJ SINGH sanjibm DJ SINGH Dr. Jaus India Kangaroo Edward Morgan Photo eso2 -AX- DJ SINGH India Kangaroo Milo & Silvia in the world ciamabue India Kangaroo eso2 ૐ Didi ૐ shumpei_sano_exp3 India Kangaroo ૐ Didi ૐ -AX- India Kangaroo Gwen Fran India Kangaroo John & Mel Kots -AX- jmorgan ciamabue jmorgan Fulcrum35 ciamabue ૐ Didi ૐ -AX- India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH Andrea Kirkby ૐ Didi ૐ ciamabue Gwen Fran ૐ Didi ૐ DJ SINGH ૐ Didi ૐ John & Mel Kots DJ SINGH DJ SINGH balajijegan ciamabue -AX- ૐ Didi ૐ DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo DJ SINGH -AX- ૐ Didi ૐ DJ SINGH shumpei_sano_exp4 -AX- ૐ Didi ૐ -AX- Ashwin Kumar India Kangaroo DJ SINGH Fabionik DJ SINGH ciamabue eso2 mauro gambini ૐ Didi ૐ ૐ Didi ૐ Akvile Ben Haim Breathedreamgo.com DJ SINGH Dr. Jaus -AX- jmorgan -AX- DJ SINGH India Kangaroo eso2 India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH eso2 ciamabue ૐ Didi ૐ ~sAn~ DJ SINGH ૐ Didi ૐ ૐ Didi ૐ DJ SINGH pratiproy DJ SINGH -AX- ciamabue aa440 DJ SINGH DJ SINGH ૐ Didi ૐ gsb_viva DJ SINGH ૐ Didi ૐ DJ SINGH DJ SINGH John & Mel Kots John & Mel Kots eso2 DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo -AX- DJ SINGH John & Mel Kots DJ SINGH India Kangaroo jmorgan DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH eso2 Dr. Jaus jbeaulieu DJ SINGH DJ SINGH ciamabue DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH eso2 ૐ Didi ૐ John & Mel Kots DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH ૐ Didi ૐ ૐ Didi ૐ DJ SINGH ૐ Didi ૐ DJ SINGH ૐ Didi ૐ stupiddream DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH ૐ Didi ૐ ૐ Didi ૐ DJ SINGH ૐ Didi ૐ DJ SINGH pratiproy DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH eso2 pratiproy India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH mauro gambini India Kangaroo DJ SINGH DJ SINGH Ashwin Kumar eso2 DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH India Kangaroo India Kangaroo ૐ Didi ૐ DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH DJ SINGH iamrawat ~sAn~ jimanish DJ SINGH DJ SINGH Arie Kamphorst DJ SINGH Milo & Silvia in the world ૐ Didi ૐ India Kangaroo

Chitor fou una ciutat de l'antic principat de Mewar i la seva primera capital. També era la capital d'una zila (districte) que portava, tanmateix, el nom de Chitor. Modernament el seu nom és Chittorgarh (també apareix com Chittor, Chittaur, o Chittaurgarh) i és una municipalitat del Rajasthan a la riba del riu Berach i capital del districte de Chittorgharh, amb una població de 96.028 habitants (2001).

La zila, la formaven 440 pobles i la ciutat de Chitor amb uns 66.000 habitants el 1901. La ciutat de Chitor, al mig d'una plana amb un turó on se situa el fort, fou escenari de decisives batalles i contenia joies de l'arquitectura de l'Índia. Està situada a uns 105 km a l'est-sud-est d'Udaipur (Rajasthan) i tenia 7.593 habitants el 1901. Actualment és capital del districte de Chittorgarh.

A la rodalia de la ciutat, en direcció a Udaipur, el Sanwariyaji Mandir (temple) dedicat a Krishna, que rebia import...Llegeix més

Chitor fou una ciutat de l'antic principat de Mewar i la seva primera capital. També era la capital d'una zila (districte) que portava, tanmateix, el nom de Chitor. Modernament el seu nom és Chittorgarh (també apareix com Chittor, Chittaur, o Chittaurgarh) i és una municipalitat del Rajasthan a la riba del riu Berach i capital del districte de Chittorgharh, amb una població de 96.028 habitants (2001).

La zila, la formaven 440 pobles i la ciutat de Chitor amb uns 66.000 habitants el 1901. La ciutat de Chitor, al mig d'una plana amb un turó on se situa el fort, fou escenari de decisives batalles i contenia joies de l'arquitectura de l'Índia. Està situada a uns 105 km a l'est-sud-est d'Udaipur (Rajasthan) i tenia 7.593 habitants el 1901. Actualment és capital del districte de Chittorgarh.

A la rodalia de la ciutat, en direcció a Udaipur, el Sanwariyaji Mandir (temple) dedicat a Krishna, que rebia importants donacions dels cultivadors d'opi, fou renovat modernament. A 5 km hi ha l'actual Bassi Wildlife Sanctuary, una reserva d'animals amb 50 km², a les faldes occidentals de la serralada dels Vindhya (Vindhyachal Ranges).

El turó de Chitor, de 180 metres d'alçària (el cim té un km d'ample i 5 de llarg), contenia el fort de Mewar (també fort de l'Aigua per les seves 84 fonts de les quals resten 22), que va ser atacat tres vegades pels khilji de Delhi al segle XIV. Després de tres setges (1534, 1535 i 1567) fou en el darrer ocupada per Akbar; moltes dones es va immolar abans de lliurar-se a l'enemic. La capital fou traslladada a Udaipur (Rajasthan) i el fort fou abandonat. El fort disposava d'una muralla i diverses portes que portaven al cim. És l'únic lloc de l'Índia on es troben torres independents diferents de les shikares (shikara = 'torre de coronació d'un temple'). Les portes n'eren set, Padan Pol, Bhairon Pol, Hanuman Pol, Jorla Pol, Ganesh Pol, Lakhman Pol, i Ram Pol; a l'interior hi ha residències, torres, temples i palaus.

Per a la ciutat moderna, vegeu Chittorgarh (apareix també com Chitorgarh, Chitaugarh i altres variacions).

La tradició atribueix la seva fundació a Bhim, el segon dels sobirans pandaves; el seu nom antic fou Chitrakot, que hauria agafat de Chitrang, el cap dels rajputs moris que van governar aquí al segle vii, i que van deixar una cisterna i un palau al sud del turó. Els moris van perdre la fortalesa el 734 davant de Bapa Rawal, i va esdevenir capital dels rajes rajputs sisòdia de Mewar (Udaipur) fins al 1567, quan la capital fou traslladada a Udaipur (Rajasthan). El 1303, la ciutat fou saquejada per Ala al-Din Muhammad Shah I Khalji (1296-1316) de Delhi, que la va cedir al seu fill Khizr Khan, el qual li va donar el nom de Khizrabad; els rajputs la van recuperar, però a la meitat del segle XIV fou saquejada altre cop per Muhammad Shah II Tughluk (1325-1351); el 1534 la va assolar Bahadur Shah de Gujarat; i el 1567 Akbar el Gran; en aquesta darrera ocasió, la capital fou traslladada a Udaipur.

Fotografies de:
Imanushkasingh - CC BY-SA 4.0
Statistics: Position (field_position)
779
Statistics: Rank (field_order)
74533

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
915637482Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 7756

Google street view

On puc dormir a prop de Chitor ?

Booking.com
389.977 visites en total, 8.771 Llocs d'interès, 393 Destinacions, 214 visites avui.