Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot

Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot

Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot (tiếng Thái: เขาสามร้อยยอด) là một vườn quốc gia đại dương ở huyện Sam Roi Yot, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan. Vườn có diện tích 98,08 km², trong đó 20,88 km² là mặt biển. Vườn được thành lập năm 1966, và là vườn quốc gia biển đầu tiên của Thái Lan.

Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot (tiếng Thái: เขาสามร้อยยอด) là một vườn quốc gia đại dương ở huyện Sam Roi Yot, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan. Vườn có diện tích 98,08 km², trong đó 20,88 km² là mặt biển. Vườn được thành lập năm 1966, và là vườn quốc gia biển đầu tiên của Thái Lan.

Typology
Position
229
Rank
2667
Categories
Photographies by: Niels Mickers - CC BY 3.0 nl, KOSIN SUKHUM - CC BY-SA 4.0,