Skapa 1 - Point of interest

Geolocation Ordning
Geolocation (värde 1)
Upload requirements