Inkarikets vägnät

Inkarikets vägnät

Inkarikets vägnät var det mest omfattande och avancerade transportsystemet i förkolumbianska Sydamerika. Nätverket var baserat på två huvudvägar i nord-sydlig riktning med ett antal grenar. Vägnätet sträcker sig genom Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador och Peru.

Den omtalade inkaleden till Machu Picchu som förenar staden Cusco med världsarvet Machu Picchu, är bara en liten och tangentiell del av Inkarikets stora vägnät.

2014 blev vägnätet listat av Unesco som kulturellt världsarv.

Typology
Position
1060
Rank
13
Photographies by: