Opprett 1 - Point of interest

Geolocation Rekkefølge
Geolocation (verdi 1)
Krav for filopplasting