ប្រាសាទសំប៉ោតុង (ភាសាចិន៖ 三寶洞) (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា គុហាព្រះពុទ្ធបីអង្គ) គឺ ប្រាសាទចិនមួយត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងរូងភ្នំថ្មកំបោរ ហើយជាប្រាសាទចាស់ជាងគេ និងជាប្រាសាទល្អាងសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Ipoh រដ្ឋ Perak ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ប្រាសាទu200bនេះu200bត្រូវu200bបានu200bកសាងu200bឡើងu200bក្នុងu200bគុហាu200bថ្មu200bកំបោរu200bនៅu200bលើu200bភ្នំu200bដែលu200bមានu200bចម្ងាយu200bប្រហែល ៥ គីឡូម៉ែត្រu200bពីu200bកណ្តាលu200bក្រុង ហើយu200bតាមu200bពុទ្ធសាសនាu200bនៃu200bព្រះពុទ្ធសាសនាu200bមហាយាន។

Photographies by:
Miss Prema Darshini - CC BY-SA 4.0
Photo Dharma from Sadao, Thailand - CC BY 2.0
Statistics: Position (field_position)
3553
Statistics: Rank (field_order)
38798

បន្ថែម​មតិ​យោបល់​ថ្មី

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Security
385126497Click/tap this sequence: 8681

Google street view

456.692 visits in total, 9.078 Points of interest, 403 Destinations, 1 visits today.