วัดศรีสุพรรณ (จังหวัดเชียงใหม่)

วัดศรีสุพรรณ (จังหวัดเชียงใหม่)

ﻥﺎﻓﻮﺳ ﯼﺮﺳ ﺕﺍﻭ ﯼﺎﻣ ﮓﻧﺎﯿﭼ ﻥﺎﺘﺳﺍ ﯼﺎﻣ ﮓﻧﺎﯿﭼ ﮓﻧﺎﺋﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺎﯾ ﯼﺎﻫ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﻘﻄ

Wat Sri Suphan ﺖﻨﻄﻠﺳ ﻥﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﺩﻼﯿﻣ ﺯﺍ ﺲﭘ 1543 ﻝﺎﺳ ﺭﺩ Phaya Kaew ﮒﺭﺰﺑ ﻡﺎﻧ

ﻩﺮﻘﻧ ﺭﻻﺎﺗu200cﯽﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻥﺎﻬﺟ ﺭﺩ ﺎﻬﻨﺗ ﺪﺒﻌﻣ ﯼﺍu200cﻥﺎﻤﯾﺍ ﻩﻭﺮﮔ ﻭ ﯽﻠﺒ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
AKS.9955 - CC BY-SA 4.0
Photo Dharma from Sadao, Thailand - CC BY 2.0
Justraveling.com - CC BY-SA 4.0
Position
4298
Rank
168

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
3468157298545 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﯼﺎﻫ ﻢﻠﯿﻓ