ຜາສາດຫີນວັດພູ

( Vat Phou )

Vat Phou (ﺎﯾ Wat Phuﺱﻮﺋﻻ ؛: ວັດພູ

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position (field_position)
1810
Statistics: Rank (field_order)
49266

افزودن دیدگاه جدید

Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

ﺖﯿﻨﻣﺍ
1983427561286 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ Vat Phou ?

Booking.com
454.120 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.077 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 403 مقصدها, 133 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.