المدن المنسية

( شهر فراموش‌شده )

شهر فراموش شده (به عربی: المدن المنسیة) یک منطقهٔ مسکونی در سوریه است که در فهرست میراث جهانی یونسکو در کشورهای عربی واقع شده‌است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
3078
Statistics: Rank
38399

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
9358461278728 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ شهر فراموش‌شده ?

Booking.com
522.883 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 81 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.