پارلمان اروپا

پارلمان اروپا (به فرانسوی: Parlement européen) نهاد قانون‌گذاری در اتحادیه اروپا است. پارلمان اروپا به‌طور مشترک با شورای اتحادیه اروپایی به قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه اروپا می‌پردازد.

به‌علت آنکه نمایندگان آن به‌طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی برگزیده می‌شود، سَمبُل دموکراسی در اتحادیه اروپا به‌شمار می‌آید. پارلمان اروپا دومین دموکراسی دنیا (پس از پارلمان هند) و بزرگ‌ترین دموکراسی فراملّی در جهان را نمایندگی می‌کند (۳۷۵ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط در سال ۲۰۰۹).

پارلمان اروپا بر کمیسیون اروپا نظارت می‌کند تا جایی که رئیس و اعضاء کمیسیون موظف به اخذ رأی اعتماد از پارلمان هستند و پارلمان می‌تواند آنان را به‌صورت دسته‌جمعی استیضاح کند. پارلمان به همراه شورای اتحادیه اروپایی مسؤولیت تصمیم‌گیری در مورد بودجه اتحادیه و نظارت بر مصرف آن را دارد. اعضاء پارلمان هر پنج سال یک‌بار توسط آراء عمومی انتخاب می‌شوند. این پ...ادامه مطلب

پارلمان اروپا (به فرانسوی: Parlement européen) نهاد قانون‌گذاری در اتحادیه اروپا است. پارلمان اروپا به‌طور مشترک با شورای اتحادیه اروپایی به قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه اروپا می‌پردازد.

به‌علت آنکه نمایندگان آن به‌طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی برگزیده می‌شود، سَمبُل دموکراسی در اتحادیه اروپا به‌شمار می‌آید. پارلمان اروپا دومین دموکراسی دنیا (پس از پارلمان هند) و بزرگ‌ترین دموکراسی فراملّی در جهان را نمایندگی می‌کند (۳۷۵ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط در سال ۲۰۰۹).

پارلمان اروپا بر کمیسیون اروپا نظارت می‌کند تا جایی که رئیس و اعضاء کمیسیون موظف به اخذ رأی اعتماد از پارلمان هستند و پارلمان می‌تواند آنان را به‌صورت دسته‌جمعی استیضاح کند. پارلمان به همراه شورای اتحادیه اروپایی مسؤولیت تصمیم‌گیری در مورد بودجه اتحادیه و نظارت بر مصرف آن را دارد. اعضاء پارلمان هر پنج سال یک‌بار توسط آراء عمومی انتخاب می‌شوند. این پارلمان دارای ۷۵۱ کرسی بود که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به ۷۰۵ کرسی تقلیل یافت.

نهمین دوره این پارلمان از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۹ آغاز به کار کرده و تا ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. در این دوره ۷۰۵ کرسی این پارلمان، بین ۲۷ کشور عضو تقسیم شده‌است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
6523
Statistics: Rank
11231

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
9751324864866 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ پارلمان اروپا ?

Booking.com
573.771 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 299 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.