پارک ملی آلتین-ایمل (به قزاقی: Altyn-Emel National Park) یک پارک ملی در قزاقستان است که در استان آلماتی واقع شده‌است.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Nataliaseka - CC BY-SA 4.0
Marat Rysbekov - CC BY-SA 4.0
Marat Rysbekov - CC BY-SA 4.0
Marat Rysbekov - CC BY-SA 4.0
Marat Rysbekov - CC BY-SA 4.0
Marat Rysbekov - CC BY-SA 4.0
Jonas Satkauskas - Attribution
Stomac - CC BY 3.0
Statistics: Position
6505
Statistics: Rank
11231

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
3157286941117 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﯼﺎﻫ ﻢﻠﯿﻓ

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ پارک ملی آلتین-ایمل ?

Booking.com
542.113 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.237 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 484 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.