کاخ‌های سلطنتی ابومی

کاخ‌های سلطنتی ابومی این مکان در سال ۲۰۰۷ در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. کاخ‌های سلطنتی ابومی در یک منطقه ۴۰ هکتاری در قلب شهر ابومی در بننین که قبلاً پایتخت پادشاهی غربی آفریقا داهومی قرار دارد. این کاخ می‌توانست تا ۸۰۰۰ نفر را جای دهد که شامل یک ساختمان دو طبقه به نام «خانه کوهری» یا «آکوچو» بود.

ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺲﮑﻋ:
Statistics: Position
3139
Statistics: Rank
48504

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
ﺖﯿﻨﻣﺍ
3591468277431 :ﺪﯿﻧﺰﺑ ﻪﺑﺮﺿ/ﮏﯿﻠﮐ ﻪﻟﺎﺒﻧﺩ ﻦﯾﺍ ﯼﻭﺭ
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.

Google street view

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ کاخ‌های سلطنتی ابومی ?

Booking.com
535.414 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.233 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 412 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.