ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ سکای

اسکای (به انگلیسی: Skye) بزرگ‌ترین و شمالی‌ترین جزیره بزرگ در گروه جزایر هبریدهای داخلی اسکاتلند است. شبه‌جزیره‌های پیرامون این جزیره به صورت پرتوهایی از یک مرکز کوهستانی مشتق شده‌اند.

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ سکای ?

Booking.com
571.948 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 374 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.