شانگهای

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ شانگهای

شانگهای (به چینی: 上海) شهری در چین است که با جمعیت ۲۴ میلیون نفری در سال ۲۰۲۰_۲۰۲۱ یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان به‌حساب می‌آید. این شهر یک مرکز اقتصادی جهانی است و بندر آن پرترددترین بندر کانتینری جهان به‌حساب می‌آید. شانگهای در دلتای رود یانگ تسه در جنوب پای رود یانگ‌تسه در میانهٔ انتهای شرقی خاک اصلی چین قرار دارد.

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ شانگهای ?

Booking.com
43 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 312 مقصدها, 6.532 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 219.058 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.