ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ سارما


سارما (به استونیایی: Saaremaa) جزیره‌ای در دریای بالتیک متعلق به کشور استونی است.

این جزیره که ۲٬۶۷۳ کیلومتر مربع مساحت دارد قسمتی از شهرستان ساره و مجمع‌الجزایر غرب استونی محسوب میشود، مرکز این جزیره شهر کورسار است و جعیت کل آن ۳۰٬۹۶۶ نفر است.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ سارما

Population, Area & Driving side
  • ﺖﯿﻌﻤﺟ 29753
  • ﻩﺯﻮﺣ 2672

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ سارما ?

Booking.com
573.619 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.238 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 73 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.