ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ لمباردی

لُمباردی، به ایتالیائی (Lombardia) یک ناحیهٔ پرجمعیت ایتالیا واقع در شمال این کشور است.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ لمباردی

Population, Area & Driving side
 • ﺖﯿﻌﻤﺟ 10067494
 • ﻩﺯﻮﺣ 23863
تاریخچه
 • پس از سقوط امپراتوری روم غربی منطقه وسیع لمباردی مرکز پادشاهی لمباردها قرار گرفت و در سال (۷۷۴) تحت سلطه فرانک‌ها درآمد.

  در سال (۹۵۱) «اتو اول» قیصر روم در باواریا لقب شاه لمباردها را هم پذیرفت.

  در قرن‌های ۱۱ و ۱۲ میلادی شهرها استقلال خود را به‌دست آورده و با اتحاد خود و جنگ علیه اشتاوفر، تحت رهبری «میلان» به ایجاد شهرهای متحده لمباردی موفق شدند.

  از تاریخ (۱۵۳۵) این منطقه تحت تملک اسپانیا قرار گرفت. در سال (۱۷۱۴) تحت نفوذ اتریش و (۱۷۹۷) به اشغال فرانسه درآمد.

  کنگره وین، لمباردی را به‌عنوان بخشی از پادشاهی لمباردی- ونیزی∗، متعلق به اتریش اعلام نمود و در سال (۱۸۵۹) به پادشاهی ساردنی - پیمونت تعلق گرفت.

  در تاریخ هشتم ماه مارس سال ۲۰۲0 (2020-03-08) میلادی این ناحیه بعلت پیشگیری از انتقال بیشتر ویروس کرونا (COVID-19) در قرنطینه کامل قرار گرفت.

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ لمباردی ?

Booking.com
523.738 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.230 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 345 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.