دوبروونیک

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ دوبروونیک

دوبرونیک (کروات: Dubrovnik) یک شهر تاریخی در کشور کرواسی که در ساحل دریای آدریاتیک و در کنار آخرین قسمت تنگهٔ دوبروونیک قرار دارد. این شهر یکی از برجسته‌ترین مقصدهای توریستی در دریای آدریاتیک است، در سال ۱۹۷۹ میلادی، شهر دوبروونیک به فهرست میراث جهانی یونسکو پیوست.

کامیابی شهر دوبروونیک همواره بر اساس تجارت دریایی بوده‌است. در سالهای میانه میلادی این شهر به عنوان جمهوری راگوسا شناخته می شد. این شهر تنها جمهوری در خاور دریای آدریاتیک بود که رقابت بسیاری با شهر ونیز داشت. این جمهوری کوچک در قرنهای ۱۵ و ۱۶ میلادی، با پشتیبانی ثروت و مهارت دیپلماتیک خود، توانست دست‌آوردهایی چشم‌گیر و توسعه‌ای بسیار زیاد به دست آورد. اگرچه، در دهه ۷۰ میلادی، به قصد جلوگیری از ویرانی‌های جنگ، شهر به‌طور کامل غیرنظامی شد، ولی پس از فروپاشی یوگسلاوی در سال ۱۹۹۱، این شهر توسط نیروهای صرب محاصره و به مدت ۷ ماه آسیب‌های سنگینی به آن وارد شد.

ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﺘﺸﯿﺑ دوبروونیک

ﻝﻮﭘ ﺪﺣﺍﻭ:
ﺱﺎﻤﺗ ﺪﮐ:
ﯽﺘﻧﺮﺘﻨﯾﺍ ﻪﻨﻣﺍﺩ:
ﯽﮔﺪﻨﻧﺍﺭ ﺖﻤﺳ:
ﺖﯿﻌﻤﺟ:
42.615
ﻩﺯﻮﺣ:
143
km2

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ دوبروونیک ?

Booking.com
234.144 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 7.468 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 324 مقصدها, 173 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.