آپاچی (قبیله)

Grand Canyon National Park - CC BY 2.0 Felix Garcia - CC BY 2.0 Isidoro - CC BY-SA 4.0 Laban712 on en - Public domain Jon Sullivan - Public domain Richie Diesterheft from Chicago, IL, USA - CC BY 2.0 Marshallhenrie - CC BY-SA 4.0 Bob Wick; Bureau of Land Management - Public domain a4gpa auf flickr.com - CC BY-SA 2.0 ForgottenColorado - CC BY-SA 4.0 alijava - CC BY-SA 2.0 Scott Catron - CC BY-SA 2.0 User Brian0918 on en.wikipedia - Public domain John Fowler from Placitas, NM, USA - CC BY 2.0 Shari Garland - CC BY-SA 4.0 Gila National Forest - CC BY-SA 2.0 Gila National Forest - CC BY-SA 2.0 John Fowler from Placitas, NM, USA - CC BY 2.0 Jon Sullivan - Public domain Bob Wick; Bureau of Land Management - Public domain a4gpa auf flickr.com - CC BY-SA 2.0 Richie Diesterheft from Chicago, IL, USA - CC BY 2.0 Felix Garcia - CC BY 2.0 ElenaCrownover - CC BY-SA 4.0 Larry Lamsa - CC BY 2.0 Jon Sullivan - Public domain Bob Wick; Bureau of Land Management - Public domain John Fowler from Placitas, NM, USA - CC BY 2.0 Bubba73 - CC BY-SA 3.0 a4gpa auf flickr.com - CC BY-SA 2.0 Gila National Forest - CC BY-SA 2.0 Bob Wick; Bureau of Land Management - Public domain National Park Service (United States) - Public domain Felix Garcia - CC BY 2.0 a4gpa auf flickr.com - CC BY-SA 2.0 Moyan Brenn from Italy - CC BY 2.0 inkknife_2000 (7.5 million views +) - CC BY-SA 2.0 Scott Catron - CC BY-SA 2.0 Gila National Forest - CC BY-SA 2.0 Gila National Forest - CC BY-SA 2.0 Scott Catron - CC BY-SA 2.0 Cacophony - CC BY-SA 3.0 Ybratcher - CC BY-SA 4.0 National Park Service (United States) - Public domain Bob Wick; Bureau of Land Management - Public domain ForgottenColorado - CC BY-SA 4.0 No images

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ آپاچی (قبیله)

آپاچی یا اِپَچی (به انگلیسی: Apache، /əˈpætʃi/) نام گروهی از مردمان بومی آمریکای شمالی در ایالت‌های جنوب غربی آمریکا است. آپاچی‌ها اصالتاً سرخ‌پوست هستند. این واژه به معنای «مرد جنگجو» است. تعداد آپاچی‌ها در اواخر سدهٔ ۲۰ میلادی حدود ۲۲ هزار نفر بوده و در گذشته از طریق شکار گاومیش، برداشت گیاهان وحشی خوراکی، کشت ذرت و حمله به سایر قبیله‌ها در غرب آمریکا امرار معاش می‌کردند.

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ آپاچی (قبیله) ?

Booking.com
534.021 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 9.233 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 405 مقصدها, 5.102 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.