آنتیگوآ و باربودا

ﺯﺍ ﻪﻨﯿﻣﺯ آنتیگوآ و باربودا

آنتیگوآ و باربودا (به انگلیسی: Antigua and Barbuda) کشوری متشکل از جزایر در شرق دریای کارائیب، شرق جزایر سنت کیتس و نویس و شمال جزیرهٔ مونتسرات، هستند که دولت مستقل داشته و پایتخت آن‌ها سنت جانز است. این کشور عضو اتحادیه کشورهای مشترک المنافع می‌باشد، واحد پول آن دلار کارائیب شرقی نام دارد. آنتیگوا و باربودا در ۱ نوامبر ۱۹۸۱ از بریتانیا اعلام استقلال کرد.

دو جزیره اصلی این کشور، آنتیگوآ و باربودا هستند.

1 ﺩﺍﺩ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﯾﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﺭﺎﮐ آنتیگوآ و باربودا

ﺪﯿﺑﺍﻮﺨﺑ ﮏﯾﺩﺰﻧ ﺪﯿﻧﺍﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺠﮐ آنتیگوآ و باربودا ?

Booking.com
234.970 ﻞﮐ ﺭﺩ ﺪﯾﺩﺯﺎﺑ, 7.512 ﻪﻗﻼﻋ ﺩﺭﻮﻣ ﻁﺎﻘﻧ, 325 مقصدها, 97 ﺯﻭﺮﻣﺍ ﯼﺎﻫﺪﯾﺩﺯﺎﺑ.