Gozón

Gozón és un conceyu de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries. Limita al nord amb el mar Cantàbric, al sud amb Corvera, a l'oest amb Avilés i a l'est amb Carreño. La capital és la vila de Luanco. Al concejo es troba el Cap de Peñas.

 Luanco des de Los Laureles Illa del CarmenDe la prehistòria a l'Edat Mitjana

Les restes més antigues que es van trobar en aquest concejo són de l'època del Paleolític Inferior, localitzats en 12 localitzacions del concejo entre les quals destaca Bañugues amb nombroses restes d'indústria lítica del paleolític. Les protegides ancorades de la rasa costanera proporcionaven bones condicions d'habitabilitat, prop dels recursos marins i amb subministrament d'aigua abundant dels nombrosos regateigs que desemboquen en el mar. En qualsevol cas es tractaria de petits grups que no superarien la vintena d'individus, protegits en cabanyes de fusta i amb una alta mobilitat vinculada a la caça. També hi ha restes de l'Asturiense, en la transició entre paleolític i neolític, representats per diversos becs, l'element més representatiu d'aquesta cultura. Del neolític es conserven restes tumulares en cinc localitzacions.

Ja pròxims al període històric, existeixen en el concejo quatre castros asturs, per bé que encara sense excavar: el Cantu la Figal (San Xuan de Nieva), els Garabateles (Verdicio), El Castiello (Molín del Puerto, Podes) i El Cuerno (Ferrero, Viodo). Abans de la fi de les Guerres Càntabres (any 19 aC), se sap que les comunitats costaneres mantenien contactes amb navilis provinents de la Bètica o Lusitània romanitzades. L'arribada de Roma comportarà una adaptació del vell món astur als nous costums, cristal·litzant entorn del segle II en una societat romanizada amb un fort component autòcton. Comencen a sorgir els primers nuclis camperols extramurs dels castros (que no obstant això en alguns casos arriben en la seva ocupació a l'alta Edat Mitjana), els primers llogarets (vici) i les primeres granges, antecedents directes de les tradicionals quintanes asturianes. Torna a ser Bañugues l'emplaçament amb restes més importants, amb fragments de ceràmica, murs i fonamentacions, estucs, molins manuals, teules i fins i tot restes òssies. En la zona es va trobar una moneda de Constantí (306-366). En San Jorge de Heres s'havia trobat una làpida romana en el segle xviii, avui tristament desapareguda. En altres punts del concejo es documenten troballes de menor importància.

De la tardoantigüitat només està documentat la troballa d'una moneda suposadament sueva a San Xuan de Nieva, que testificaria la importància de la ria d'Avilés en tan primerenca època. Les primeres documentacions sobre aquestes terres apareixen en l'època altomedieval. En aquell temps les terres de Gozón, estaven integrades en un ampli territori que comprenia els concejos actuals de Carreño, Corvera de Asturias, Castrillón, Illas i Avilés. El centre de poder d'aquestes vastes extensions estaria en el castell de Gauzón, situat en Raíces, Castrillón. Aquest castell va ser construït per Alfons III d'Astúries, i segons la tradició en ell és ara la Creu de la Victòria amb or i pedres precioses. Durant l'alta Edat Mitjana la fortalesa va complir una triple missió. D'una banda, la militar enfront de les incursions vikingues i musulmanes. També abastava una funció socioeconòmica, com centre del control senyorial dels camperols que poblaven les valls circumdants i del tràfic marítim de la vila avilesina. Finalment, estava el control administratiu que Gauzón exercia en tot l'alfoz.

Després de les revoltes nobiliàries del segle xiii, els successius monarques arrencaran la fortalesa del control comtal i es recolzaran en la noblesa local per a controlar el territori, signe d'una progressiva feudalització. Amb el temps, les funcions rectores d'aquest castell passaran a la vila d'Avilés. Al costat del castell de Gauzón existien nombroses fortaleses de menor entitat, de les quins queden molt poques restes a part de la toponímia (El Castiello en Ferrera (Manzaneda) i Laviana). En el segle xi, regnant Alfons V de Lleó, es tenen notícies d'un natural de Gozón, Félix de Agelaci, que forçat al bandejament (possiblement després d'una rebel·lió nobiliaria) viu amb els vikings. Al seu retorn, obté el perdó i s'assenteix en Eiras, identificat amb Sant Jordi de Heres. De fet, prop existeix els topònims Gelad i Xelaz, molt semblants a Agelaci.

En els segles IX al XI, Gozón era terra de reialenc, amb extensions d'explotacions pesqueres, de sal i agropecuàries. Les successives donacions de les monarquies asturianes, van acabar per convertir a la Catedral d'Oviedo i als convents de Santa María de la Vega i San Pelayo i San Vicente d'Oviedo, en grans propietaris, amb extensions i amb dret sobre la pesca i el tràfic portuari i sobre les mateixes persones que habitaven les terres. Aquesta situació es mantindrà fins a la desamortització que tindrà lloc durant tot el segle xix. Les parròquies veuen documentada la seva història en donacions a l'església. Per exemple, Bionio (Vioño) apareix per primera vegada citada en l'any 905 com Santi Stefani de Binio en el testament d'Alfons III a l'església d'Oviedo. De l'època medieval s'han perdut restes com una creu processional de Manzaneda i una finestra prerromànica de Bañugues.

En el segle xiii, és concedida la carta de poblament a la vila de Gozón per Alfons X el Savi, reconeixent el dret d'existència a una comunitat que ja tenia vida reconeguda documentalment des de 1058 almenys, havent-se creat ja un nucli urbà a causa de la caça de balenes. En aquesta època no es té constància que la pola de Gozón estigués emmurallada, si bé existien torres senyorials dels principals llinatges, com els Pola. Les cases d'aquests primers pescadors de Luanco es distribuïen al llarg de dos carrers principals tallades en angle recte. La població estimada en aquesta època seria d'uns 600-700 habitants. La resta del concejo tenia una activeu agrària. El Camí de Santiago de la Costa passava de llarg pel concejo en el tram Gijón-Avilés, però diversos brancs secundaris recorrien les diferents parròquies, existint un hospital de pelegrins en Condres (Bocines). És en el segle xiv, quan el rei Ferran IV de Castella, posa a Gozón baix la dependència jurídica d'Avilés, que havia pres el relleu de l'alfoz de Gauzón. Gozón no recuperaria la seva independència concejil fins a 1605. No obstant això, ja abans Gozón figura amb representació independent en la Junta General del Principat d'Astúries. La caça de balenas, que tanta riquesa havia donat anteriorment a aquestes terres, s'extingirà en el segle xvii, desenvolupant-se llavors una important activitat pesquera que portarà associada una floreciente indústria conservera. Es creu que la primera capital del concejo recién emancipada hauria estat Susacasa, en Santa Eulalia de Nembro.

 Ajuntament de GozónEdat Moderna des d'ara

Durant els segles xvii i XVIII, té una gran força el sector pesquer, fent que el seu port també es desenvolupi a altres nivells mantenint per exemple una relació amb altres ports del Mar Cantàbric i que també tenien una relació de comerç amb l'altiplà castellà. És tan important el poder del gremi de pescadors que seran els promotors de les principals obres del municipi, com el moll o l'església parroquial. El mar també regiria les destinacions dels nombrosos gozoniegos enrolats com mariners en l'Armada en les freqüents guerres de l'imperi Espanyol. La història d'aquests segles està plena de relats de naufragis, rescats i atacs corsaris dels anglesos, que obliguen a construir diverses bateries, com la de Llumeres i la qual estava situada en Peroño, que sobreviu en el topònim d'El Fuerte. Aquesta bateria era una de les més importants del Cantàbric. A la vila de Luanco es produïx un cert enlairament de l'activitat artesanal i comercial, frenat amb la invasió francesa. En la zona interior del concejo, la vida havia canviat molt poc pel que fa a l'Edat Mitjana. Després de l'arribada del blat de moro a Astúries en el segle xvii es produïx un gran creixement població i la proliferació de hórreos i paneres. Gozón és un dels primers concejos d'Astúries en aquest patrimoni, amb hórreos com el de Llabaxo Baxo, Manzaneda, que segueix en peus des del segle xvi. L'estil dels hórreos s'emmarca en el tipus Carreño, el comú en la comarca. En 1787, el cens de Floridablanca reconeix per al concejo 6400 veïns. Grans famílies nobiliàries, com els Pola i els Peñalba, monopolitzen els càrrecs del concejo i regeixen les destinacions, sense canvis tot just amb el transcurs dels segles. Els palaus d'aquestes famílies i els seus parents jalonen Luanco per aquella època. En 1705 es construïx la Torre del Rellotge precisament per comissió de José Menéndez de la Pola, usada entre altres coses com presó.

 Llumeres

Durant la Guerra de la Independència, Gozón va aportar tropes al Regiment de Candás i Luanco. Les despeses econòmiques i les desgràcies personals van deixar al concejo en un estat de postración durant bastants anys. Després d'unes dècades d'estancament, s'entra en un període de modernització: el vapor substituïx a la vela, l'artesania conservera es torna en indústria amb signatures que van arribar a subministrar a la mateixa casa reial, i la tornada de capitals dels indians es fa notar en l'arquitectura de Luanco. L'avanç podria haver estat major si en 1854 no s'hagués decidit per Real Ordre invertir en el nou port del Musel en detriment de Luanco i Avilés. En camp seguia aferrat als vells usos i costums, si bé anaven apareixent ja cultius industrials com la bleda-rave sucrera.

La mineria pren força amb l'explotació de mineral de ferro de la mina de Llumeres, a Bañugues, propietat de Duro Felguera. El material es traslladava fins a la Fàbrica de La Felguera. En aquesta època al començament del segle XX es construïxen les noves carreteres a Avilés i Candás; no obstant això, el ferrocarril mai arriba a Gozón. El turisme apareix en aquesta època, amb instal·lacions com balneari El Rosari. Aquesta època de prosperitat va fer que s'anés expandint el nucli urbà de Luanco més enllà de l'eix longitudinal que acabava en l'església. La guerra civil no va passar de llarg: molts exiliats republicans primer i maquis després van sortir d'Espanya des del port de Luanco. Des de finals dels anys 50 va haver grans canvis econòmics i socials, així apareixen les factories d'Ensidesa i Endasa que atrauran gran quantitat de mà d'obra que vindria del sector pesquer i conserver que en aquest segle ja estaria afectat per la crisi. Aquest augment dels complexos industrials provoca un augment de la demanda de productes lactis i carnis, que portarà l'abandó de la seva agricultura per la criança ramadera. En les últimes dècades del segle xx, la crisi copeja aquest concejo, pal·liada un poc per l'embranzida d'un nou sector en franc desenvolupament que és el turisme de masses, que rep aquest concejo. Així mateix, la recuperació de la comarca avilesina i del marge dret de la ria augura un futur més prometedor a la indústria. El port al seu torn va a ser sotmès a obres de remodelació, amb el que el creixent sector de navegació d'esbarjo prendrà un auge encara major.

Fotografies de:
Statistics: Position (field_position)
4485
Statistics: Rank (field_order)
19399

Afegeix un nou comentari

Aquesta pregunta es fa per comprovar si vostè és o no una persona real i impedir l'enviament automatitzat de missatges brossa.

Seguretat
416789352Feu clic/toqueu aquesta seqüència: 6621

Google street view

454.910 visites en total, 9.077 Llocs d'interès, 403 Destinacions, 250 visites avui.