Cộng đồng Valencia

Context of Cộng đồng Valencia

Cộng đồng Valencia (tiếng Tây Ban Nha: Comunidad Valenciana, IPA: [komuniˈðað βalenˈθjana]) là một lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha nằm ở miền trung và đông-nam bán đảo Iberia. Thủ phủ và thành phố lớn nhất của nó là Valencia. Vùng này được chia làm 3 tỉnh: Alicante, Castellón và Valencia.

Lãnh thổ thành lập năm 1982 của Cộng đồng tự trị phần lớn là tương ứng với của Vương quốc cũ của Valencia.

Cộng đồng Valencia (tiếng Tây Ban Nha: Comunidad Valenciana, IPA: [komuniˈðað βalenˈθjana]) là một lãnh thổ tự trị của Tây Ban Nha nằm ở miền trung và đông-nam bán đảo Iberia. Thủ phủ và thành phố lớn nhất của nó là Valencia. Vùng này được chia làm 3 tỉnh: Alicante, Castellón và Valencia.

Lãnh thổ thành lập năm 1982 của Cộng đồng tự trị phần lớn là tương ứng với của Vương quốc cũ của Valencia.

More about Cộng đồng Valencia

Map