Япония

Context of Япония

Япо́ния (яп. 日本, Нихон, Ниппон), күрүнезиниң долу ады «Нихон коку», «Ниппон коку» (яп. 日本国). Чөөн Азияда ортулуктарда күрүне. Оожум океанның девискээринде Япон далайның, Кыдаттың, Соңгу болгаш Мурнуу Көреяның, Россияның чөөн талазында. Соңгу чүгүнде Охот далайдан мурнуу чүкте Тайвань ортулукка чедир девискээрни ээжелеп турар.

Японияның турар чери япон архипелагга хамааржыр, ол болза 6852 ортулуктан тургустунган. Оларның аразында эң улуг ортулуктар - Хоншу, Хоккайдо, Күшу болгаш Шикоку 97% архипелагтың девискээрин тургузуп турар. Колдуунда ортулуктары даглыг, эвээш эвези оттуг даглыг болуп турар. Эң бедик даа Фуджияма даа - бедии 3776 м. Японияның кижи саны 126 сая кижи. Кижилер саны-биле Япония 10 дугаар черни ээжелеп турар. Найысылалы Токио хоорай, ооң саны чоок турар хоорайл...Read more

Япо́ния (яп. 日本, Нихон, Ниппон), күрүнезиниң долу ады «Нихон коку», «Ниппон коку» (яп. 日本国). Чөөн Азияда ортулуктарда күрүне. Оожум океанның девискээринде Япон далайның, Кыдаттың, Соңгу болгаш Мурнуу Көреяның, Россияның чөөн талазында. Соңгу чүгүнде Охот далайдан мурнуу чүкте Тайвань ортулукка чедир девискээрни ээжелеп турар.

Японияның турар чери япон архипелагга хамааржыр, ол болза 6852 ортулуктан тургустунган. Оларның аразында эң улуг ортулуктар - Хоншу, Хоккайдо, Күшу болгаш Шикоку 97% архипелагтың девискээрин тургузуп турар. Колдуунда ортулуктары даглыг, эвээш эвези оттуг даглыг болуп турар. Эң бедик даа Фуджияма даа - бедии 3776 м. Японияның кижи саны 126 сая кижи. Кижилер саны-биле Япония 10 дугаар черни ээжелеп турар. Найысылалы Токио хоорай, ооң саны чоок турар хоорайлары-биле санаарга 30 сая кижи чедип турар.

  • Күрүне дылы - япон дыл
  • Найысылалы - Токио хоорай
  • Улуг хоорайлары: Токио, Йокохама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кабе, Фукуока, Киото, Кавасаки, Сайтама.
  • Акшазының ады - япон йена
  • Шак куржаа - JST (UTC+9)
  • Телефон коду - +81
  • Интернет-домен - .jp

Map

Videos