Швейцария

  • Zermatt

Context of Швейцария

Швейцария — Төп Европада Альпы дагларында күрүне. Төвү Берн хоорай.

  • Чурттакчы саны – 7 580 000 кижи
  • Күрүне дылдары – немец, француз, итальян болгаш ретороман дылдар.
  • Чүдүлгези – христиан шажын

Швейцария — Төп Европада Альпы дагларында күрүне. Төвү Берн хоорай.

  • Чурттакчы саны – 7 580 000 кижи
  • Күрүне дылдары – немец, француз, итальян болгаш ретороман дылдар.
  • Чүдүлгези – христиан шажын

More about Швейцария

Things to do in Швейцария

Others

Map

Videos