Норвегия

  • Lofoten

Context of Норвегия

Норвегия Хаанналгазы (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — Соңгу Европада күрүне, Скандинав чартык ортулуктуң барыын талазында, эңмежок Скандинав чартык ортулукка кожаланчак үүрмек ортулуктарда, Соңгу Доштуг океанда Шпицберген бөлүк ортулуктарда, Ян-Майен база Адыгзыг ортулуктарда чурт. Атлант океанның мурнуу чарыында Буве ортулуу база Норвегияга хамааржыр. Чызаан хевири — Конституцтуг монархия. Чурттуң ады бурунгу скандинав дылдан укталган - Norðrvegr — «соңгу чүкче орук». Төп — Осло.

Норвегия үш күрүнелер-биле кызыгаарлыг: Швеция-биле чөөн талада (1630 км), Финляндия (736 км) биле Россия-биле (196 км) соңгу-чөөн чүкте. Норвегияны барыын талада - Норвег, соңгу-чөөн талада - Баренц, мурнуу-барыын талада Соңгу далайлар шаптап турар.

Норвегия Хаанналгазы (букмол Kongeriket Norge, нюнорск Kongeriket Noreg) — Соңгу Европада күрүне, Скандинав чартык ортулуктуң барыын талазында, эңмежок Скандинав чартык ортулукка кожаланчак үүрмек ортулуктарда, Соңгу Доштуг океанда Шпицберген бөлүк ортулуктарда, Ян-Майен база Адыгзыг ортулуктарда чурт. Атлант океанның мурнуу чарыында Буве ортулуу база Норвегияга хамааржыр. Чызаан хевири — Конституцтуг монархия. Чурттуң ады бурунгу скандинав дылдан укталган - Norðrvegr — «соңгу чүкче орук». Төп — Осло.

Норвегия үш күрүнелер-биле кызыгаарлыг: Швеция-биле чөөн талада (1630 км), Финляндия (736 км) биле Россия-биле (196 км) соңгу-чөөн чүкте. Норвегияны барыын талада - Норвег, соңгу-чөөн талада - Баренц, мурнуу-барыын талада Соңгу далайлар шаптап турар.

More about Норвегия

Map