Моол

Context of Моол

Эта статья — о Моол чурт. О Өвүр Моол оран см. Өвүр Моол оран; о Моол улус см. Моол кижи.

Моол чурт (халха моол. Монгол улс; орус. Монголия) — Төп Азияда күрүне. Соңгу талазында Россия, мурнуу, чөөн болгаш барыын талазында Кыдат-биле кызыгаарлажып чыдар. Далайже үнмейн турар күрүне. Чериниң шөлү - 1 564 116 км². Найыслалы Улаан-Баатар хоорай.

Күрүне дылы - моол дыл. Моол дыл кырында чурттуң барык 95% чугаалажып турар. Кол чонун калга деп адаар.

Эта статья — о Моол чурт. О Өвүр Моол оран см. Өвүр Моол оран; о Моол улус см. Моол кижи.

Моол чурт (халха моол. Монгол улс; орус. Монголия) — Төп Азияда күрүне. Соңгу талазында Россия, мурнуу, чөөн болгаш барыын талазында Кыдат-биле кызыгаарлажып чыдар. Далайже үнмейн турар күрүне. Чериниң шөлү - 1 564 116 км². Найыслалы Улаан-Баатар хоорай.

Күрүне дылы - моол дыл. Моол дыл кырында чурттуң барык 95% чугаалажып турар. Кол чонун калга деп адаар.

More about Моол

Things to do in Моол

Essentials

Others

Map