Исландия

  • Vatnajökull
  • Vík í Mýrdal

Context of Исландия

Исландия — «доштар чурту» азы «дош чурт» — Атлант океанның соңгу талазында ортулук күрүне (Великобританиядан соңгу-барыын чүкте). Күрүнениң девискээри улуг ортулук Исландия (шөлү 103 муң км2) болгаш ооң чанында кезек бичии ортулуктардан тургустунган.

Бот-эргелиг апарган үе июньнуң 17, 1944 чыл (Даниядан). Күрүне дылы : Ислан (боттуунда), им дылы.

Исландия — «доштар чурту» азы «дош чурт» — Атлант океанның соңгу талазында ортулук күрүне (Великобританиядан соңгу-барыын чүкте). Күрүнениң девискээри улуг ортулук Исландия (шөлү 103 муң км2) болгаш ооң чанында кезек бичии ортулуктардан тургустунган.

Бот-эргелиг апарган үе июньнуң 17, 1944 чыл (Даниядан). Күрүне дылы : Ислан (боттуунда), им дылы.

Map

Videos