ประเทศอิตาลี

Context of ประเทศอิตาลี

อิตาลี (อังกฤษ: Italy; อิตาลี: Italia อิตาเลีย) มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (อังกฤษ: Italian Republic; อิตาลี: Repubblica italiana) เป็นประเทศในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและถูกคั่นไว้ด้วยเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือ ทางภูมิศาสตร์จัดอยู่ในยุโรปตะวันตก อิตาลีเป็นรัฐเดี่ยวซึ่งปกครองด้วยรูปแบบสาธารณรัฐระบบรัฐสภา มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดคือกรุงโรม แต่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจคือนครมิลาน อิตาลีมีพื้นที่ทั้งหมด 301,340 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ประเทศออสเตรีย, ประเทศสโลวีเนีย และมีประเทศอิสระขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในได้แก่นครรัฐวาติกันและประเทศซานมารีโน อิตาลีมีประชากรทั้งหมดราว 60 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของยุโรป รองจากเยอรมนี, ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

เนื่องจากอิตาลีตั้งอยู่ตอนกลางใต้ทวีปยุโรปและอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าส่วนอื่นของยุโรป ทำเลที่ตั้งของอิตาลียังเอื้ออำนวยต่อการค้าขายท...อ่านต่อ

อิตาลี (อังกฤษ: Italy; อิตาลี: Italia อิตาเลีย) มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี (อังกฤษ: Italian Republic; อิตาลี: Repubblica italiana) เป็นประเทศในทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและถูกคั่นไว้ด้วยเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือ ทางภูมิศาสตร์จัดอยู่ในยุโรปตะวันตก อิตาลีเป็นรัฐเดี่ยวซึ่งปกครองด้วยรูปแบบสาธารณรัฐระบบรัฐสภา มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดคือกรุงโรม แต่เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจคือนครมิลาน อิตาลีมีพื้นที่ทั้งหมด 301,340 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ประเทศออสเตรีย, ประเทศสโลวีเนีย และมีประเทศอิสระขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในได้แก่นครรัฐวาติกันและประเทศซานมารีโน อิตาลีมีประชากรทั้งหมดราว 60 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของยุโรป รองจากเยอรมนี, ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร

เนื่องจากอิตาลีตั้งอยู่ตอนกลางใต้ทวีปยุโรปและอยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จึงมีภูมิอากาศที่อบอุ่นกว่าส่วนอื่นของยุโรป ทำเลที่ตั้งของอิตาลียังเอื้ออำนวยต่อการค้าขายทางทะเลมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมสำคัญของโลกนับไม่ถ้วน ชนเผ่าอิตาลีที่เรียกว่าชาวละตินได้สถาปนาราชอาณาจักรโรมันขึ้นในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล และต่อมาได้ปฏิรูปเป็นสาธารณรัฐโรมันซึ่งปกครองในระบบวุฒิสภาและประชาชน สาธารณรัฐโรมันได้เข้าพิชิตและครอบงำอาณาจักรเพื่อนบ้านในคาบสมุทรอิตาลี อิทธิพลของกรุงโรมได้แผ่ขยายไปในยุโรป, แอฟริกาเหนือ และเอเชีย ยามเข้าสู่คริสต์ศตวรรษแรก จักรวรรดิโรมันได้กลายเป็นมหาอำนาจในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน มีอำนาจนำทั้งในด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และศาสนา ถือเป็นยุคที่เรียกว่าสันติภาพโรมันซึ่งดำเนินติดต่อกันกว่าสองร้อยปี ในยุคแห่งสันตินี้เอง ที่ได้มีการพัฒนาระบบกฎหมาย, องค์ความรู้, ศิลปะ, เทคโนโลยี และวรรณกรรม

ในปัจจุบัน อิตาลีถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจมากที่สุดชาติหนึ่งของโลก โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก (และอันดับที่ 3 ในสหภาพยุโรป) หากวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมทั้งมีทองคำสำรองในธนาคารมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตสูงจากการมีระบบการศึกษาและการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพที่สุดชาติหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกในแง่ของการทหาร, การทูต, การค้า และอุตสาหกรรมการผลิตมากมาย โดยอิตาลีมีขนาดกองทัพที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกชั้นนำของสหภาพยุโรป และยังเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมถึงองค์การสหประชาชาติ, เนโท, องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป, องค์การการค้าโลก, กลุ่ม 7, กลุ่ม 20, สหภาพเพื่อเมดิเตอร์เรเนียน, สภายุโรป, เชงเกนและอีกมากมาย

อิตาลียังถือเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางระดับโลกของศิลปะ, ดนตรี, วรรณกรรม, ปรัชญา และแฟชั่น และมีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการบันเทิงโลกและยังมีส่วนสนับสนุนในด้านภาพยนตร์ อีกทั้งยังมีจุดเด่นในด้านอาหาร, กีฬา, การธนาคารและธุรกิจ และเป็นแหล่งสะท้อนความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม โดยอิตาลีมีแหล่งมรดกโลกจำนวนมากที่สุดในโลกเท่ากับประเทศจีน และเป็นประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก

แผนที่

Videos